ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/หน้าที่ของคำ/คำนาม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แบ่งได้เป็นสองกลุ่ม คือ
# Attribute nouns แสดงคุณภาพหรือคุณลักษณะหรือคุณภาพ มาจากคำคุณศัพท์
# {{anchor|verbal noun}}Verbal nouns แสดงสถานะ สภาพหรือการกระทำ มาจากคำกริยา
 
Verbal nouns แบ่งตามที่มาได้ 3 อย่าง
681

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์