ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/หน้าที่ของคำ/คำนาม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
=== วิสามานยนาม ===
''วิสามานยนาม'' (proper noun) หมายถึง ชื่อที่หมายความถึงวัตถุเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจเป็นบุคคล สถานที่หรือสิ่งของ
 
วิสามานยนามจำกัดสิ่งของให้เป็นการใช้อย่างแคบ เช่น city (นคร) เป็นคำรวมที่ใช้กับสถานที่ประเภทเดียวกัน แต่ Bangkok เป็นชื่อของนครแห่งหนึ่ง และหมายความถึงนครแห่งนี้แห่งเดียว ทั้งนี้ แม้ว่าบางนครอย่างเช่น Bostons หรือ Manchesters จะมีหลายแห่งและปรากฏอยู่ใน[[#รูปพหูพจน์|รูปพหูพจน์]] แต่ชื่อที่ซ้ำกันนั้นก็ยังเป็นวิสามานยนามอยู่ (อาจระบุภายหลังว่า [[:w:บอสตัน|Boston, Massachusetts]] หรือ [[:w:แมนเชสเตอร์|Manchester, England]] เป็นต้น)
|-
! style="background: #e5e7bF;" | โครงสร้าง
| Collective noun +|| of +|| Common noun ||
|-
! rowspan="2" style="background: #e5e7bF;" | ตัวอย่าง
แบ่งได้เป็นสองกลุ่ม คือ
# Attribute nouns แสดงคุณภาพหรือคุณลักษณะหรือคุณภาพ มาจากคำคุณศัพท์
# {{anchor|verbal noun}}Verbal nouns แสดงบอกชื่อสถานะ สภาพหรือการกระทำ มาจากคำกริยา
 
Verbal nouns แบ่งตามที่มาได้ 3 อย่าง
: (1) เป็นรูปเดียวกับคำกริยาที่ไม่เปลี่ยนรูป เพียงแต่เปลี่ยนหน้าที่เท่านั้น เช่น "a long ''run''" "a bold ''move''," "a brisk ''walk''."
: (2) เป็นการเปลี่ยนคำลงท้ายหรือเติมคำตามหลัง (suffix) เช่น motion จาก move, speech จาก speak, theft จาก thieve, action จาก act, service จาก serve
: (3) มาจากกริยาที่เติม -ing เข้ากับรูปฐาน ระวังสับสนกับ [[ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/หน้าที่ของคำ/Verbals#gerunds|gerunds]] แต่ให้ดูว่า verbal nouns ไม่ได้แสดงอาการ เพียงแต่เป็นชื่อเท่านั้น
: (3) เป็นกริยาลักษณะ gerund
 
{{Example|
681

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์