ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/หน้าที่ของคำ/คำนาม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
# ในวลีความซ้อน เติมอะพอสทรอพีหลังคำสุดท้าย เช่น
#: They invited me in the ''emperor their master's'' name.—Swift.
# {{anchor|double possessive}}พบการใช้ double possessive ซึ่งมีเพื่อเน้นคำ หรือเพื่อเลี่ยงความกำกวม เช่น
#: Besides these famous books ''of Scott's'' and ''Johnson's'', there is a copious "Life" by Thomas Sheridan.—Thackeray
 
681

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์