ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/หน้าที่ของคำ/คำนาม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัดที่ 101:
# คำหน้าที่อื่น เช่น
#: ''The great'', ''the wealthy'', fear thy blow.—Burns. หมายถึง ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มั่งมี
#: Such are the words ''a brave'' should use.—Cooper. หมายถึง ผู้กล้า
# กลุ่มคำ เช่น
#: ''Too swift'' arrives as tardy as ''too slow''.—Shakespeare. หมายถึง คนที่มาเร็ว, คนที่มาช้า
#: Such are the words ''a brave'' should use.—Cooper. หมายถึง ผู้กล้า
 
== {{anchor|นามนับไม่ได้}}นามนับไม่ได้ (Uncountable หรือ mass noun) ==
ในภาษาอังกฤษและอีกหลายภาษา นามนับไม่ได้หมายถึงคำนามที่มีคุณสมบัติที่ปริมาณใด ๆ ถือเป็นหน่วยที่แบ่งแยกไม่ได้ ไม่ใช่ส่วนย่อยที่แยกออกจากกันได้ มีแนวโน้มให้ใช้คำนามที่หมายถึงของเหลว (water, juice), ผงหรือเมล็ด (sugar, sand, rice), หรือสสาร (metal, wood) เป็นคำนามนับไม่ได้ คำนามนับไม่ได้ไม่มีการแบ่งเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ แต่ใช้คู่กับ[[ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/หน้าที่ของคำ/คำกริยา#ผันกริยา|รูปกริยาบุรุษที่ 3 เอกพจน์]]
 
คำนามนับไม่ได้ไม่สามารถใส่ตัวเลขด้านหน้าโดยตรงเพื่อบอกจำนวนได้ แต่ให้ใช้หน่วยวัดที่เจาะจง เช่น "20 litres of ''water''" (ลองเทียบกับ 20 chairs)
บรรทัดที่ 125:
 
== {{anchor|รูปพหูพจน์}}เอกพจน์และพหูพจน์ ==
ในภาษาอังกฤษรูปของนาม อาจมีการเปลี่ยนรูปตามจำนวนพจน์ได้ คือ มีทั้งนามรูปเอกพจน์ (singular) และพหูพจน์ (plural) เอกพจน์หมายถึงนามเดียว ส่วนพหูพจน์หมายถึงนามตั้งแต่สองขึ้นไป
 
รายละเอียดของรูปเอกพจน์และพหูพจน์ของนามดูได้ในตารางด้านล่าง
บรรทัดที่ 237:
# คำเติมท้าย (Suffix) มักลงท้ายด้วย -ess เช่น
#: lion—lioness, actor—actress
# คำที่รูปต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่เป็นคำที่เข้าคู่กัน เช่น
#: boy—girl, king—queen, bull—cow
 
== หน้าที่ของคำนามในประโยค ==
681

การแก้ไข