ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โปรแกรมประมวลคำ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ย้อนการแก้ไขโดย Lee4112 (คุย) ไปยังรุ่นแก้ไขล่าสุดโดย Geonuch
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อนการแก้ไขโดย Lee4112 (คุย) ไปยังรุ่นแก้ไขล่าสุดโดย Geonuch)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
 
{{ละเมิดลิขสิทธิ์|url=http://www.swc.ac.th/html/supaporn/unit1/unit1.html}}
 
ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (Word Processing) เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการกับเอกสารในรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมาย บันทึก รายงานการประชุม การจัดทำหนังสือ การทำรายงาน เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถจัดข้อความในลักษณะต่างๆ  ใส่ภาพประกอบ  แทรกตาราง เพื่อทำให้เอกสารน่าสนใจยิ่งขึ้น  ซึ่งนับว่าโปรแกรมประมวลคำเป็นที่นิยมนำไปใช้งานในองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย
 

รายการนำทางไซต์