ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟิสิกส์สำหรับงานอาคาร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
*Carl-Eric Hagentoft, <i>'''Introduction to Building Physics'''<i>, Studentlitteratur, Sweden, 2001. ISBN 91-44-01896-7
*[http://web.mit.edu/lienhard/www/ahtt.html <i>'''A Heat Transfer Textbook'''<i>, Johh H. Lienhard IV and John H. Lienhard V]
*[http://www.byv.kth.se/utb/1l1028/download/index.htm, <i>'''Lectures on Building Physics - Heat and Moisture Transfer'''<i>, Dr. Kjartan Gudmundsson, KTH - Royal Institute of Technology, Sweden]
*[http://www.bpy.uni-kassel.de/de/lehre/script.html, <i>'''Bauphysik: Wärmelehre, Feuchtelehre, Schall, Lichttechnik'''<i>, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Gerd HAUSER, Universität Kassel, Germany]
111

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์