ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tassananorway"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขรุ่น 6787 โดย Tassananorway (คุย))
การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาของประเทศนอร์เวย์ปี 2006 [[http://th.wikibooks.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C:%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C]]
การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาของประเทศนอร์เวย์ปี 2006 [[ลิงก์เชื่อมโยง]]
 
การปฏิรูปการศึกษาปี 2006 (Kunnskapsløftet 2006) y__[[http://no.wikibooks.org/wiki/IKT_i_utdanning/Samarbeid_mellom_skole_og_hjem_med_bruk_av_nteknologi]]no:ยึดถือหลักว่า การเรียนรู้จะต้องปรับให้เหมาะสมกับความรู้และความสามารถของผู้เรียน โดยจะมุ่งเน้นตัวผู้เีรียนเป็นสำคัญ
110

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์