วิกิตำรา:หน้าลองเขียน

จาก วิกิตำรา
(เปลี่ยนทางจาก วิกิตำรา:กระบะทราย)

หน้านี้คือ หน้าลองเขียน หรือ กระบะทราย (Sandbox ในภาษาอังกฤษ) เพื่อใช้สำหรับทดลองเขียน หน้านี้จะมีการลบตลอดเวลา เพื่อไว้สำหรับทดสอบเท่านั้น


กฏข้อหนึ่งของ Thermodynamics[แก้ไข]

บทนำ[แก้ไข]

เมื่อทำการวิเคราะห์พฤติกรรมหรือทำนายสมบัติของระบบ อาทิเช่น แก็สที่อยู่ภายในลูกสูบเครื่องยนต์ น้ำที่อยู่ภายในแก้ว หรือแท่งโลหะสักชิ้น พลังงานของระบบ ถือเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดสภาวะและคุณสมบัติของมัน ดังนั้นในบทนี้เราจะได้ศึกษาธรรมชาติของพลังงานภายในของระบบ ว่ามันสามารถมีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วยกระบวนการใดบ้าง

พิจารณาระบบของแก็ส ที่ประกอบด้วย 100 อนุภาคบรรจุอยู่ภายใน ซึ่งในความเป็นจริงข้อสรุปของการวิเคราะห์ในครั้งนี้ ใช้ได้โดยทั่วไปกับวัสดุหรือระบบทุกรูปแบบ แต่การยกตัวอย่างของแก็สในภาชนะ จะทำให้สามารถมองเป็นระบบได้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น จากภาพจะเห็นว่าระบบมีพลังงานภายในอยู่น้อยมาก สังเกตได้จากการเคลื่อนที่ของแต่ละอนุภาคที่มีความเร็วค่อนข้างน้อย ประเด็นคำถามในที่นี้ก็คือ "เราจะเพิ่มพลังงานภายในของระบบ ด้วยกระบวนการใดได้บ้าง ?"

รูปครอบครัววิกิ