สุนทรีย์ดนตรีไทยประยุกต์/ดนตรีไทยประยุกต์ในปัจจุบัน

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เพื่อเป็นการให้ดนตรีไทยเป็นที่ยอมรับของ นานาประเทศ เรามีดาบเพียงเล่มเดียวไม่เป็นการเพียงพอที่จะเป็นที่ยอมรับเพราะระบบเสียงของไทยเราไม่เหมือนใครในโลกการที่เราจะต้องสื่อสาร กับโลกภายนอกเราจำเป็นจะต้องพูดภาษากลางเป็น มิเช่นนั้นแล้วก็จะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องจึงมีความจำเป็นที่ต้องสร้างเครื่องดนตรีไทยประยุกต์ขึ้นมา ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ รักษาของเดิมไว้ให้มากที่สุดบนความแตกต่างที่สุด.”

ดนตรีไทยประยุกต์ชุดที่กล่าวถึงนี้ แตกต่างจากไทยเดิมในเรื่องของสำเนียง เพราะเป็น ระบบเสียงโครมาติค คือมี ๑๒ เสียง แต่ยังคงรูปลักษณ์ เสียง วิธีการไว้เสมือนเป็นการเพิ่มในสิ่งที่ดนตรีไทยเดิมไม่มี อีกทั้งมีการตั้งชื่อเสียใหม่ไม่ให้ไปสับสนกับของเดิมจึงไม่ต้องกลัวว่าของไทยเดิมจะเสียเพราะเป็นคนละประเภทกัน