สุนทรีย์ดนตรีไทยประยุกต์/ทำอย่างไรให้ดนตรีไทยมีคุณค่าคงอยู่ได้ต่อไป

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

๑. ปรับวิธีการเรียนการสอนให้ทันสมัยไม่น่าเบื่อหน่ายเปิดรับฟังความคิดเห็น แต่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทยอยู่ เช่น การบูชาครู หรือ การครอบครู เป็นต้น

๒. ครู อาจารย์ ปรับทิศทางการสอนไปในทางเดียวกัน มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกันให้มากขึ้น

๓. ดนตรีไทยเป็นหนึ่งเดียวในโลก ควรจะนำสิ่งนั้นมาแสดงให้อย่างสมบูรณ์ เช่น เครื่องดนตรีไทยเดิม เสียงไทยก็ต้องเล่น แต่เพลงไทยเดิมของเราเท่านั้น

๔. วิธีการบรรเลง การผสมวง การประชัน ควรรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยเดิม อย่านำมาผสมกันจนเสียความเป็นดนตรีไทยไป

๕. ปรับระดับความสำคัญของคนเล่นดนตรีไทย ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

หน้า[แก้ไข]