สุนทรีย์ดนตรีไทยประยุกต์/ทำไมต้องสร้างดนตรีไทยประยุกต์

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

๑. เพื่อเป็นการนำดนตรีไทยสู่เวทีสากลได้อย่างสมบูรณ์ สามารถเล่นเพลงต่างๆ ได้มากขึ้น อีกทั้งเป็นการนำรูปลักษณ์ ความเป็นไทย วัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวาง

๒. เพื่อเพิ่มความสำคัญให้กับดนตรีไทยเดิมให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ เพราะมีระบบเสียงที่เป็นแบบเฉพาะไม่เหมือนใครในโลก แต่เราก็ควรที่จะเล่นกับทั่วโลกได้ ด้วยดนตรีไทยประยุกต์

๓. เพื่อ สร้างความชัดเจน ของการเลือกเพลง เลือกเครื่องมือ ให้เหมาะสมไม่สับสนไร้ทิศทาง เหมือนในปัจจุบัน

๔. สร้างระบบการเรียนการสอนให้เป็นแบบสากล แต่ยังคงยึดรูปแบบที่ดีงามของดนตรีไทยเดิมอยู่

๕. สร้างความกลมกลืนของวัฒนธรรมทางดนตรี มีทั้งอนุรักษ์ และพัฒนาไปพร้อมกัน

และนอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้างต้น เรามีความปรารถนาที่จะทำให้ดนตรี ไม่ว่าจะเป็นไทยเดิม หรือไทยประยุกต์ มีความสอดคล้อง และชัดเจน ในรูปแบบ และวิธีการนำเสนอ นำมาซึ่งความเป็นดนตรีไทยอย่างสมบูรณ์ ดนตรีไทยจะดำรงอยู่ได้ต้องมีการ อนุรักษ์ และพัฒนาไปพร้อมกัน และวันนี้ ดนตรีไทย พร้อมแล้วในรูปแบบความเป็นสากล ซึ่งเกิดขึ้นในสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ องค์ปัจจุบัน