เหตุแผ่นดินไหว

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำว่า แผ่นดินไหว หมายเอา ปฐพีด้วยผู้คนเป็นจำนวนมาก รวมกับคำว่า ไหว มาจากคำว่า หวั่นไหว ดังนั้นคำว่าแผ่นดินไหวจึงหมายถึงการเกิดความโกลาหลแตกตื่นกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เหตุการณ์ใหญ่ๆนั้น ที่ทำให้ผู้คนตื่นตระหนกตกใจ แตกตื่น โจษขาน และเล่าลือกันไปทั่วแคว้น

การเกิดแผ่นดินไหวมีมาแล้วด้วยพระคัมภีร์ มีอยู่ ๘ ประการ ภูมิจาลสูตร อันหมายถึงเหตุที่มีความหวั่นไหวกระทบกระเทือนของผืนปฐพี ให้เป็นที่ตระหนกได้ภยันตราย เล่าลือไปทั่วไป ตลอดในคาม นิคม ประเทศ และชนบท ว่าได้ถึงแก่อุปัทวะเหตุให้เป็นอันตราย หรือด้วยเพราะเป็นอย่างไรกันแน่ ในที่พระสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ถึงเหตุให้เกิดแผ่นดินไหว มีมาด้วยกัน แปดประการ ดังต่อไปนี้.

 1. ลมกำเริบ หมายถึง น้ำรองแผ่นดินอันตั้งอยู่ด้วยแก่นฐีติ กระเพื่อมด้วยลมจัด นั้น เมื่อนั้นทำให้แผ่นดินใหญ่อันตั้งอยู่สะเทือน เป็นแผ่นดินไหวใหญ่
 2. ผู้มีฤทธิ์บันดาล หมายถึง ผู้มีอำนาจและอานุภาพทางจิตเจริญสัญญาอันหาประมาณมิได้อยู่ จึงบังเกิดให้แผ่นดินเกิดสะเทือนสะท้านหวั่นไหวใหญ่
 3. พระโพธิสัตว์จุติ หมายถึง การที่พระโพธิสัตว์มหาสัตว์จุติหยั่งลงแล้วจากเทวาดุสิต เพื่อไปสู่การตรัสรู้ในมนุษย์โลก ย่อมให้เกิดแผ่นดินหวั่นไหวใหญ่
 4. พระโพธิสัตว์ประสูติ หมายถึง ประการเมื่อพระมหาสัตว์ประสูติออกจากพระครรภ์เป็นอนันตรกัปภาคเดียวกันกับพระมารดา เกี่ยวแก่พระมารดาถึงที่สุดด้วยพระครรภ์ ย่อมปรากฏเกิดเป็นเหตุแห่งแผ่นดินไหวใหญ่
 5. องค์ภควาภาคพระมหาสัตว์เจ้าถึงที่ตรัสรู้ หมายถึง ประการเมื่อพระมหาสัตว์เป็นตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ปริวัตรตรัสถึงสยัมภูญาณเป็นที่สิ้นอาสวะ ย่อมเป็นปรากฏแก่เพท(อนุศาสนี) ย่อมเป็นปัจจัยถึงให้ความปรากฏ ให้เกิดแก่เหตุแห่งแผ่นดินไหวใหญ่
 6. พระมหาสัตว์พุทธเจ้าแสดงพระธรรมจักร ยังบวรพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดถึงสิ้นพยากรณ์ ย่อมปรากฏให้เกิดเป็นแผ่นดินไหวใหญ่ เพราะการประกาศอนุตรธรรมจักรเมื่อนั้น.
 7. เมื่อพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าอันบวรทรงปลงพระอายุสังขารลงแล้ว หมายถึง เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดพ้นสัมภวะทรงดำรงพระทัยพ้นพระดำริในการไต่สวนแก่โลกแล้ว ย่อมไม่ถึงแก่การตรัสธรรมีกถาเนื่องด้วยถึงเหตุแก่มหาชน ย่อมตรัสถึงแต่เขตในที่ปรินิพพาน เป็นที่ย่อมให้ปรากฏเกิด แก่การณ์แห่งแผ่นดินไหวใหญ่
 8. พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน ด้วยนิพพานธาตุ หมายถึง ธาตุอันปรากฏอยู่ด้วยพระวรกายแตกทำลายลง พ้นขาดจากอายตนะ ไออุ่น และอายุ เมื่อคราวขาดพ้นด้วยอาการ (กิริยา และจรณที่เนื่องสังขาร) ย่อมให้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ และเมื่อธาตุนั้นได้สลายลงในที่พร้อมกันด้วยเตโชธาตุบริสุทธิ์ ย่อมปรากฏเป็นปัจจัยให้แผ่นดินเกิดความหวั่นไหวใหญ่.

จุดเกิดแผ่นดินไหว (สถิติปัจจุบัน)

จุดเกิดแผ่นดินไหว(เก็บข้ออ้างตามศึกษา อุทกและธรณีการณ์ ที่เกิดเพราะลมกำเริบ ตามการตรัสพยากรณ์ ข้อที่ ๑) ระหว่างปี ค.ศ. 1900 ถึง 2006 ที่คร่าชีวิตผู้คนให้ล้มตายลงเป็นจำนวนมาก กว่า 1 หมื่นคน (ข้อมูลจาก Student's atlas จากเรื่องแผนที่ และจากเรื่องภูมิศาสตร์โลก.)

 1. แผ่นดินไหวในกวาราตอก (รัสเซีย)ประเทศทาจิกิสตาน ค.ศ. 1907
 2. แผ่นดินไหวเมสซีนา ตอนใต้ของประเทศอิตาลี ค.ศ 1908
 3. แผ่นดินไหวที่เมืองเอฟีร์ซาโน ประเทศอิตาลี ค.ศ 1915
 4. แผ่นดินไหวในบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ปี ค.ศ. 1917
 5. แผ่นดินไหวในเมืองซัวเถา ประเทศจีน ค.ศ. 1918
 6. แผ่นดินไหวที่มณฑลกานซู ประเทศจีน ค.ศ. 1920
 7. แผ่นดินไหวที่เกาะออนชู ประเทศญีปุ่น ค.ศ. 1923
 8. . . .