หมวดหมู่:หน้าที่ถูกแจ้งลบ

จาก วิกิตำรา
(เปลี่ยนทางจาก CAT:SPEEDY)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้าที่ถูกแจ้งลบ คือหน้าที่ขัดแย้งกับนโยบายของวิกิตำรา โดยการรับแจ้งจากผู้อ่านหรือผู้เขียนคนอื่น การลบจะถูกดำเนินการตรวจสอบ และถ้าไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ หน้านั้นจะถูกลบทันที หรืออย่างช้าหลังจากเจ็ดวันนับจากวันที่ได้รับการแจ้ง การแจ้งลบสามารถทำได้โดย ใส่คำสั่ง {{ลบ|เหตุผลการลบ}} ไว้ที่ส่วนบนของบทความ

หมวดหมู่นี้รวบรวมหน้าที่ถูกแจ้งลบ ({{ลบ}}) ก่อนที่จะทำการลบในทันที โปรดใช้เวลาพิจารณาตามเงื่อนไขสำหรับการลบทันที หากพบข้อสงสัยประการใด ไม่ควรลบบทความในทันที แต่ควรรอให้มีการพิจารณาทบทวนอย่างกว้างขวางเสียก่อน

สำหรับการลบหน้าโจมตี ระมัดระวังที่จะไม่ให้ข้อความโจมตีใด ๆ ปรากฏในส่วนคำอธิบายอย่างย่อเป็นเหตุผลการลบ และใส่ข้อความระบุเหตุผลการลบที่เหมาะสมลงไปแทน (เช่น หน้าโจมตี) ก่อนที่จะคลิกปุ่มลบ หากมีข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีเนื้อหาโจมตีปรากฏในส่วนคำอธิบายอย่างย่อโดยไม่เจตนา คุณควรเรียกหน้าคืนก่อนที่จะทำการลบใหม่อีกครั้งตามขั้นตอน และลบปูมการลบครั้งแรกตามลำดับ

กรณีต้องการแจ้งลบหน้าที่คล้ายกันคราวละมากๆ (>10 หน้า) ถ้ามีข้อถกเถียงกันหรือไม่แน่ใจอาจอภิปรายในแจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบเพื่ออภิปรายก่อน หากสามารถลบได้ทันทีให้แจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อให้ดำเนินการลบได้อย่างรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด และไม่ให้มีหน้าในหมวดหมู่นี้คั่งค้างมากจนเกินไป

ดู ปูมการลบ สำหรับหน้าที่ถูกลบทั้งหมด

ปัจจุบันหมวดหมู่นี้ไม่มีหน้าหรือสื่อใด