Felis silvestris

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 • หน้า F - 1

สถานะของสายพันธุ์[แก้ไข]

มีอยู่ทั่วไป

ชื่อสามัญ[แก้ไข]

Cat -- แมว

ลำดับทางชีววิทยา[แก้ไข]

Kingdom Animalia

Phylum Chordata
Subphylum Vertebrata
Class Mammalia
Subclass Theria
Infraclass Eutheria
Order Carnivora
Suborder Feliformia
Family Felidae
Subfamily Felinae
Genus Felis
Species Felis silvestris

สายพันธุ์ย่อย[แก้ไข]

 • Subspecies Felis silvestris cafra
 • Subspecies Felis silvestris caucasica
 • Subspecies Felis silvestris caudata
 • Subspecies Felis silvestris chutuchta
 • Subspecies Felis silvestris cretensis
 • Subspecies Felis silvestris foxi
 • Subspecies Felis silvestris gordoni
 • Subspecies Felis silvestris grampia
 • Subspecies Felis silvestris griselda
 • Subspecies Felis silvestris haussa
 • Subspecies Felis silvestris iraki
 • Subspecies Felis silvestris jordansi
 • Subspecies Felis silvestris lybica
 • Subspecies Felis silvestris mellandi
 • Subspecies Felis silvestris nesterovi
 • Subspecies Felis silvestris ocreata
 • Subspecies Felis silvestris ornata
 • Subspecies Felis silvestris reyi
 • Subspecies Felis silvestris rubida
 • Subspecies Felis silvestris silvestris
 • Subspecies Felis silvestris tristrami
 • Subspecies Felis silvestris ugandae
 • Subspecies Felis silvestris vellerosa

ลักษณะทางชีววิทยา[แก้ไข]

แมว เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Felis silvestris catus อยู่ในตระกูล Felidae ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับสิงโตและเสือดาว ต้นตระกูลแมวมาจากเสือไซบีเรียน ซึ่งมีช่วงลำตัวตั้งแต่จมูกถึงปลายหางยาวประมาณ 4 เมตร แมวที่เลี้ยงตามบ้าน จะมีรูปร่างขนาดเล็ก ขนาดลำตัวยาว ช่วงขาสั้นและจัดอยู่ในกลุ่มของประเภทสัตว์กินเนื้อเป็นอาหาร มีเขี้ยวและเล็บแหลมคมสามารถหดซ่อนเล็บได้เช่นเดียวกับเสือ สืบสายเลือดมาจากแมวป่าที่มีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งลักษณะบางอย่างของแมวยังคงพบเห็นได้ในแมวบ้านปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นแมวพันธุ์แท้หรือแมวพันธุ์ทาง

วิวัฒนาการ[แก้ไข]

ความสัมพันธุ์ในระบบนิเวศ[แก้ไข]

เป็นผู้ล่า

อาหารและโภชนาการ[แก้ไข]

 • ในธรรมชาติกินเนื้อ
 • ในสังคม Homo sapians บริโภคทั้งพืชและสัตว์

การสืบพันธุ์[แก้ไข]

 • ออกลูกเป็นตัว
 • แยกเพศชัดเจนเป็น 2 เพศ ชัดเจน คือ

เพศชาย[แก้ไข]

เพศหญิง[แก้ไข]

อายุเฉลี่ยของสายพันธุ์[แก้ไข]

ประมาณ 20 ปี

ถิ่นที่อยู่[แก้ไข]

ทุกแห่งที่มีอารยธรรมของ Homo sapians

ความสัมพันธุ์กับวัฒนธรรม[แก้ไข]

ย้อนกลับ[แก้ไข]

ชีววิทยา -- รายชื่อสิ่งมีชีวิต || หมวด F