Homo sapiens

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 • หน้า H - 1

สถานะของสายพันธุ์[แก้ไข]

ประชากรมีมากในโลก หากนับเฉพาะระบบธรรมชาติ มนุษย์จะไม่สูญพันธุ์ หากสามารถเลี้ยงดูประชากรได้

ชื่อสามัญ[แก้ไข]

Human -- คน -- มนุษย์

ลำดับทางชีววิทยา[แก้ไข]

Kingdom Animalia

Phylum Chordata
Subphylum Vertebrata
Class Mammalia
Subclass Theria
Infraclass Eutheria
Order Primates
Family Hominidae
Genus Homo
Species Homo sapiens

สายพันธุ์ย่อย[แก้ไข]

ปัจจุบัน มนุษย์ถูกจัดอยู่ในสปีชีส์เดียวกัน คือ Homo sapiens นักมานุษยวิทยาแบ่งมนุษย์ออกเป็น 5 เผ่าพันธุ์ คือ
 • ออสเตรลอยด์ (australoids) ศีรษะยาว จมูกแบน ผมเป็นลอน ขนตามตัวมาก ผิวดำ ได้แก่คนพื้นเมืองของออสเตรเลีย และทาสมาเนีย
 • คอเคซอยด์ (caucasoids) จมูกโด่ง ผมเป็นลอน หนวดเคราดก ผมยาว ผิวสีอ่อน ดำรงชีวิตอยูในเขตอบอุ่น คือยุโรป เมดิเตอเรียเนียน(mediteraneans) ยุโรปเหนือ (nordics) และพวกยุโรปกลางต่อไปยังรัสเซีย (alpines)
 • มองโกลอยด์ (mongoloids) ศีรษะกว้าง จมูกแก้มเป็นโหนก ผมแข็งเหยียดตรง จมูกไม่โด่งมาก ผิวเหลืองหรือแดง หนวดเคราและขนตามร่างกายมีน้อย ไอคิวเฉลี่ยสูงกว่าเผ่าพันธุ์อื่น อาศัยอยู่ตามเอเชียตะวันออก เอสกิโม (eskimo) คนไทย และอินเดียนในอเมริกา (american indians)
 • นิกรอยด์ (negroids) ศีรษะยาวจมูกกว้าง ริมฝีปากหนา ผิวดำ ผมหยิก ไอคิวเฉลี่ยต่ำกว่าเผ่าพันธุ์อื่น อาศัยอยู่ในป่าเขตร้อนคองโก (african negroes) คนป่าซูลู (zulu) เผ่าแคฟเฟอร์ (kaffir) คนผิวดำตามมหาสมุทรแปซิฟิกของนิวกินี (oceanic negroes new guinea)
 • ปิกมี่ (pygmies) เป็นคนแคระสูงไม่ถึง 145 ซม ศีรษะกว้าง จมูกกว้าง อาศัยอยู่ในป่าเขตร้อนของคองโก (congo) และชะมด (chamod)

ลักษณะทางชีววิทยา[แก้ไข]

มนุษย์มีลักษณะร่างกายที่แตกต่างกันไม่มาก ถึงแม้ว่าขนาดของร่างกายจะถูกกำหนดโดยยีน ยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อร่างกายเช่นการออกกำลังกายและโภชนาการ ความสูงเฉลี่ยของมนุษย์โตเต็มวัยอยู่ที่ประมาณ 1.5 ถึง 1.8 เมตร ค่าเฉลี่ยนี้มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่[3][4] น้ำหนักโดยเฉลี่ยคือ 76-83 กิโลกรัมสำหรับผู้ชาย และ 54-64 กิโลกรัมสำหรับผู้หญิง[5] น้ำหนักสามารถแตกต่างกันได้มากโดยมีปัจจัยเช่นความอ้วน มนุษย์ไม่เหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทอื่นตรงที่มนุษย์มีสองเท้าที่สามารถใช้เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างอิสระ ดังนั้นจึงสามารถใช้สองแขน(สองมือ)ที่เหลือในการทำงานกับวัตถุหรือเครื่องมือชนิดต่างๆ โดยมีนิ้วโป้งที่ยื่นออกไปทางด้านข้างช่วยประคอง

ความสัมพันธุ์ในระบบนิเวศ[แก้ไข]

เป็นผู้ล่า

อาหารและโภชนาการ[แก้ไข]

 • เป็นผู้บริโภคอันดับสุดท้ายของห่วงโซ่อาหาร สามาถกินได้ทั้งพืช สัตว์ ฟังไจ ไซยาโนแบคทีเรีย รวมทั้งสัตว์มีพิษบางชนิดได้
 • สามารถเพาะปลูกอาหารขึ้นมาได้ ส่วนน้อยจะล่าอยู่
 • โดยทั่วไปมนุษย์สามารถอยู่รอดได้โดยปราศจากอาหารได้นานสองถึงแปดสัปดาห์โดยขึ้นอยู่กับไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกาย การอยู่รอดโดยปราศจากน้ำจะจำกัดอยู่ที่สามถึงสี่วัน การขาดอาหารยังคงเป็นปัญหารุนแรงสำหรับมนุษย์โดยมีมนุษย์ประมาณ 300,000 คนต้องขาดอาหารจนถึงแก่ความตายในแต่ละปี เด็กขาดสารอาหารเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปและยังต้องรับภาระเสี่ยงต่อการมีโรคต่างๆ แม้ว่าการกระจายอาหารจะไม่ทั่วถึงทั้งโลก แต่มีการเกิดขึ้นของโรคอ้วนกับประชากรส่วนมากในบางประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งเกิดจากการได้รับปริมาณแคลอรี่มากกว่าปริมาณที่ใช้ไป โดยน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากการกินมากเกินไปและขาดการออกกำลังกาย

การสืบพันธุ์[แก้ไข]

 • แบบอาศัยเพศ
 • มีลูกครั้งละ 1 ต่อรอบ โดยออกลูกเป็นตัว
 • ความแตกต่างระหว่างเพศในสายพันธุ์

เพศชาย[แก้ไข]

 1. มีโครโมโซมเป็น XY
 2. เต้านมไม่เจริญเติบโต เนื่องจากไม่ต้องเลี้ยงลูก
 3. กระดูกเชิงกรานเป็นรูปหัวใจ Gray241.png
 4. เซลล์สืบพันธุ์ เรียกว่า อสุจิ
 5. อวัยวะที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ เรียกว่า อัณฑะ
 6. อวัยวะภายนอก เรียกว่า องคชาต

เพศหญิง[แก้ไข]

 1. มีโครโมโซมเป็น XX
 2. เต้านมเจริญเติบโต อาจมีบ้างที่ไม่เจริญออกมา แต่เซลล์สร้างน้ำนมจะเจริญเติบโตอยู่ภายใน
 3. กระดูกเชิงกรานเป็นรูปรีหรือทรงกลม Gray242.png
 4. เซลล์สืบพันธุ์ เรียกว่า ไข่
 5. อวัยวะที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ เรียกว่า รังไข่
 6. อวัยวะภายนอก เรียกว่า คลิสตอริส

อายุเฉลี่ยของสายพันธุ์[แก้ไข]

 • ประมาณ 74 ปี
 • อายุที่สูงสุดของสายพันธุ์ คือ 111 ปี

ถิ่นที่อยู่[แก้ไข]

เกือบทุกที่บนโลก

ความสัมพันธุ์กับวัฒนธรรม[แก้ไข]

สามารถสร้างอารยธรรมของสายพันธุ์ขึ้นมาได้

ย้อนกลับ[แก้ไข]

ชีววิทยา -- รายชื่อสิ่งมีชีวิต || หมวด H