Sus domesticus

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
  • หน้า S - 1

สถานะของสายพันธุ์[แก้ไข]

มีอยู่ทั่วโลก

ชื่อสามัญ[แก้ไข]

หมู -- Pig

ลำดับทางชีววิทยา[แก้ไข]

สายพันธุ์ย่อย[แก้ไข]

ลักษณะทางชีววิทยา[แก้ไข]

ความสัมพันธุ์ในระบบนิเวศ[แก้ไข]

เป็นผู้ล่า

อาหารและโภชนาการ[แก้ไข]

การสืบพันธุ์[แก้ไข]

เพศชาย[แก้ไข]

เพศหญิง[แก้ไข]

อายุเฉลี่ยของสายพันธุ์[แก้ไข]

ถิ่นที่อยู่[แก้ไข]

ความสัมพันธุ์กับวัฒนธรรม[แก้ไข]

ย้อนกลับ[แก้ไข]

ชีววิทยา -- รายชื่อสิ่งมีชีวิต || หมวด S