การตลาด/บทนำ

จาก วิกิตำรา

คำนิยาม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การตลาด เป็นศาสตร์ของการค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยสร้างคุณค่าแก่ผลิตภันฑ์สำหรับลูกค้า โดยใช้ความเชี่ยวชาญขององค์กร ในขณะเดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ตามที่สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกาได้นิยามไว้[1]

การตลาดเป็นกิจกรรม, การกำหนดของสถานประกอบการ และกระบวนการสำหรับการสร้าง, การสื่อสาร, การส่งมอบ และการแลกเปลี่ยนข้อเสนอที่มีมูลค่าสำหรับลูกค้า, ผู้จ้างวาน, คู่ค้า และสังคมขนาดใหญ่

ด้วยคำนิยามนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักถึงความสามารถในการจับจ่ายของลูกค้าแต่ละราย หรือหลายคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์อาจเป็นในรูปแบบของสินค้าที่มีคุณภาพ, การให้บริการ หรือแม้กระทั่งแนวความคิด – สิ่งใดๆที่สามารถให้คุณค่าบางอย่างไปยังผู้ที่ให้การแลกเปลี่ยน ซึ่งการแลกเปลี่ยนโดยส่วนใหญ่มักเป็นในรูปแบบของเงิน แต่ยังสามารถเป็นในรูปแบบของการอุทิศเวลาหรือแรงงาน หรือแม้กระทั่งการกระทำที่เฉพาะเจาะจง โดยผู้ผลิตมักจะเป็นบริษัท หรืออาจเป็นบุคคลหรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

การตลาดแบบคลาสสิคมักอธิบายถึงแนวคิด 4P ซึ่งประกอบด้วย:

 • Product – สินค้าหรือบริการที่นำเสนอให้แก่ลูกค้า
 • Price – ราคา หรือมูลค่าของการแลกเปลี่ยนระหว่างลูกค้าและผู้ผลิต
 • Placement – การวางตำแหน่งของสินค้าให้แก่ลูกค้า
 • Promotion – การส่งเสริมการขาย

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. บทนำ
 2. เป้าหมายการตลาด
 3. กลยุทธ์การตลาด
 4. แผนการตลาด
 5. การกำหนดเป้าหมายและการแบ่งกลุ่ม
 6. พฤติกรรมผู้บริโภค
 7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
 8. การวิจัยการตลาด
 9. จริยธรรมการตลาด

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]