ข้ามไปเนื้อหา

การทำงานกับรายการอ้างอิง/บรรณานุกรม

จาก วิกิตำรา

Word ได้เพิ่มความสามารถการทำงานเอกสารวิชาการ เช่น วิทยานิพนธ์ รายงานให้สะดวกมากขึ้น โดยการเพิ่มฟังก์ชันใส่รายการอ้างอิงพร้อมจัดทำรายการบรรณานุกรมท้ายเล่มรูปแบบมาตรฐาน อย่าง APA, MLA, Chicago และอื่นๆ

การใส่อ้างอิง

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การทำงานเริ่มต้นด้วยการเตรียมเนื้อหาวิชาการ เลื่อน Cursor ไปวาง ณ ตำแหน่งที่ต้องการใส่อ้างอิง แล้วคลิกแท็บ References คลิกเลือกรูปแบบการอ้างอิงจากรายการ Style เช่นเลือกเป็น APA จากนั้นคลิกปุ่ม Insert Citation เลือกรายการ Add New Source…

จอภาพการทำงานกับ Citations เลือก Type of Source ให้ตรงกับต้นแหล่งข้อมูล เช่นอ้างอิงเนื้อหาที่ต้นแหล่งเป็นเว็บไซต์ก็เลือกรายการ Web site ป้อนข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหา เช่น ชื่อของเว็บ URL ผู้สร้างสรรค์เนื้อหา คลิกปุ่ม OK โปรแกรมจะเพิ่มรายการอ้างอิงจากรายละเอียดข้างต้น หากมีการอ้างอิงในตำแหน่งอื่น ก็ใช้หลักการเดียวกันครับ

การทำรายการบรรณานุกรมท้ายเล่ม

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การสร้างรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมท้ายเล่ม ก็ทำได้โดยการเลื่อน Cursor ไปหน้าสุดท้ายของเอกสาร คลิกแท็บ References คลิกปุ่ม Bibliography เลือกรูปแบบที่ต้องการ Word จะสร้างรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมท้ายเล่มตามรูปแบบให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้สามารถคลิกปุ่ม Style เพื่อปรับรูปแบบได้ตามต้องการ

กรณีที่ต้องการเพิ่มรายการอ้างอิง สามารถทำได้เหมือนกับการใส่รายการอ้างอิงที่แนะนำไปก่อนหน้านี้ ทั้งนี้เมื่อใส่แล้วสามารถเพิ่มรายการบรรณานุกรมได้โดยคลิกที่รายการบรรณานุกรมเดิม จะปรากฏปุ่ม Update Citations and Bibliography เมื่อคลิกโปรแกรมจะปรับรายการบรรณานุกรมท้ายเล่มให้ทันที