การปรับแต่งไมโครซอฟท์ เวิร์ด

จาก วิกิตำรา

การปรับเปลี่ยนมาตรหน่วยวัด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

มาตรหน่วยวัด จะสัมพันธ์กับแถบไม้บรรทัด ระยะกั้น (Tab) ขนาดหน้ากระดาษ ระยะขอบกระดาษ ดังนั้นควรปรับมาตรหน่วยวัดให้ตรงกับที่ต้องการใช้งาน ด้วยคำสั่ง File, Options แล้วคลิกเลือกรายการ Advanced เลื่อนหารายการ Show measurement in units of แล้วปรับค่าตามที่ต้องการ

แถบไม้บรรทัด (Ruler)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แถบไม้บรรทัด เป็นตัวช่วยในการแสดงขอบเขตการพิมพ์ การจัดระยะกั้น (Tab) ซึ่งมีทั้งแถบไม้บรรทัดในแนวนอน และแนวตั้ง เรียกใช้งานได้จากคำสั่ง View, Ruler

แถบสถานะ (Status Bar)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แถบสถานะ แสดงรายละเอียดขณะทำงาน เช่น เลขหน้า, เลขบรรทัด, จำนวนหน้าเอกสาร, โหมดการทำงาน และโหมดการใช้ปุ่มต่างๆ โดยการแสดงสถานะต่างๆ ทำได้โดยคลิกปุ่มขวาของเมาส์ที่แถบสถานะ แล้วเลือกเปิด/ปิดการแสดงสถานะที่ต้องการ เช่น Line Number, Section

รูปแบบการแสดงผลจอภาพ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Word มีโหมดการทำงานหลายลักษณะ โดยควบคุมจากเมนูคำสั่ง View ทั้งนี้ Print Layout เป็นโหมดการทำงานเสมือนจริง แสดงขอบกระดาษทั้งสี่ด้าน รูปภาพ รูปวาด แนะนำให้เลือกโหมดนี้ในการสร้างเอกสาร