การยืดออกของเวลา

จาก วิกิตำรา

เวลาในโลกมีหน่วยเป็นวินาที(second)และในดาวอังคารก็มีหน่วยของเวลาเป็นวินาทีเช่นกัน เปรียบเทียบกันได้เท่ากัน ไม่ได้รวมปัจจัยใด หากเปรียบลักษณะที่ตั้ง ระยะทาง และระยะห่างจากดวงอาทิตย์ ดาวบริวาร ขนาดของดาวอังคาร และอื่นๆ มีสิ่งต่างกันดังนี้ หน่วยเวลา 1 วินาที ในโลก และ 1 วินาที ในดาวอังคาร สังเกตว่าเท่ากัน

เมื่อการวัดกันอย่างนี้เราถือว่าเท่ากัน

เพียงมีแต่ช่วงของอวกาศเท่านั้นที่แตกต่างกัน ทำให้เวลาของสองสถานที่นี้ไม่สามารถเท่ากันได้ ช่วงอวกาศคือช่วงระยะที่ไม่สามารถมองเห็นได้เป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ของพลังงาน มีบางจุดของอวกาศเท่านั้นที่จะมีแหล่งพลังงานที่ไม่สามารถมองเห็นได้โดยเปรียบเทียบได้เมื่อ เทียบกับดาวเคราะห์บางดวงที่สังเกตได้ถึงความแตกต่างก็ความสมดุลของตำแหน่งการเคลื่อนที่ใน อวกาศได้แก่ ดาวพูลโต ดาวหางบางชนิด รวมถึง ดาวเสาร์ ซึ่งมีความต่างที่ชัดเจนทื่สุด