การสร้างเอกสารด้วยความสามารถสไตล์

จาก วิกิตำรา

เอกสารงานพิมพ์ที่มีการสร้างอย่างถูกวิธี และสะดวกต่อการปรับเปลี่ยนแก้ไข จะต้องสร้างด้วยการพิมพ์ในรูปแบบสไตล์ (Style) โดยกำหนด Heading1, Heading2, Heading3, Normal และ/หรือ Body ให้เหมาะสมกับเอกสารแต่ละประเภท

การใช้งานสไตล์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เมื่อต้องการใช้งานสไตล์ ให้คลิกเลือกสไตล์ที่ต้องการก่อนพิมพ์ข้อความ หรือจะใช้การคลิก ณ ข้อความเดิมแล้วเลือกสไตล์ที่ต้องการ

การสร้างสารบัญเนื้อหาจากสไตล์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เอกสารที่สร้างด้วยสไตล์สามารถนำเนื้อหาดังกล่าวมาสร้างเป็นสารบัญเนื้อหาได้ง่าย โดยคลิกเมาส์ ณ ตำแหน่งที่ต้องการสร้างสไตล์ แล้วเลือกคำสั่ง References, Table of Contents จากนั้นเลือกรูปแบบของ Table of Contents ที่ต้องการ