ข้ามไปเนื้อหา

การใช้วิกิตำรา/การอภิปรายและความเห็นพ้อง

จาก วิกิตำรา

ห้องอภิปราย

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำรามีห้องอภิปรายที่หลากหลายซึ่งมีวัตถุประสงค์การใช้งานที่ต่างกันไป บ่อยครั้งที่ขอบเขตของแต่ละห้องอภิปรายอาจดูซ้ำซ้อนกันบ้าง ดังนั้นจึงมีกฎเล็กน้อยในการบังคับว่าแต่ละห้องอภิปรายมีขอบเขตไว้อย่างไรบ้าง

สภากาแฟ
พื้นที่สำหรับการอภิปรายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวิกิตำราแต่ไม่ซ้ำซ้อนกับห้องอภิปรายอื่น คุณสามารถลงข้อความ/คำถาม/ความคิดเห็นของคุณลงในห้องนี้ได้ สามารถใช้ห้องนี้ในการอภิปรายเพื่อดำเนินงานต่าง ๆ เช่น การจัดการตำรา การเก็บกวาด การบำรุงรักษา เป็นต้น สามารถใช้ห้องนี้ในการตั้งข้อเสนอเพื่อปรับปรุงนโยบาย วิธีการหรือกระบวนการอื่น ๆ ในวิกิตำรา ผู้ใช้ใหม่ยังสามารถใช้ห้องนี้ในการแนะนำตัวเองได้เช่นกัน
เลขาชาววิกิตำรา
พื้นที่สำหรับให้ความช่วยเหลือในการสอบถามถึงปัญหาที่พบในการเขียนตำรา ปัญหาทางเทคนิคหรือการมีส่วนร่วมในชุมชนวิกิตำรา
แจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบ
พื้นที่สำหรับรายงานการก่อกวน ขอความช่วยเหลือหรือรายงานปัญหาต่าง ๆ ถึงผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบส่วนใหญ่ติดตามหน้านี้ไว้ในรายการเฝ้าดูของพวกเขาและถ้าคุณขอความช่วยเหลือที่นี่คุณจะได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

สร้างหัวข้อใหม่

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ทุกห้องอภิปรายจะมีลิงก์อยู่ด้านบนที่เขียนไว้ว่า "เพิ่มหัวข้อ" เมื่อคลิกที่ลิงก์ดังกล่าวจะเปิดหน้าต่างแก้ไขให้คุณสามารถเขียนความคิดเห็นหรือคำถามสำหรับลงบนหน้าดังกล่าว ตรวจสอบก่อนว่าคุณ:

  1. ตั้งชื่อหัวข้ออย่างเหมาะสม
  2. ลงลายเซ็นของคุณด้วย ~~~~