กิมป์/เลือกพื้นที่แบบอิสระ

จาก วิกิตำรา

การเลือกพื้นที่ในลักษณะนี้เหมาะกับภาพที่ไม่เป็นรูปทรงที่แน่นอนเหมือนรูปเรขาคณิต ดังนั้นการเลือกพื้นที่จะสามารถลากไปตามขอบภาพได้อย่างอิสระ สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ คือ

เลือกพื้นที่แบบอิสระด้วย Free Selection Tool[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  1. คลิกเลือก Free Selection Tool
  2. กำหนดลักษณะการเลือกพื้นที่ใน Tool Options ดังนี้

Mode เลือกลักษณะการเลือกพื้นที่


แบบปกติ คือ จะทำการเลือกพื้นที่ใหม่ทุกครั้งเมื่อคลิกเลือกภาพ


การเลือกพื้นที่เพิ่ม เราสามารถเลือกพื้นที่เพิ่มเติมจากพื้นที่เดิมที่เลือกไว้แล้ว


การลบพื้นที่ เราสามารถลบพื้นที่ที่เราเลือกออกจากพื้นที่ที่เลือกไว้เดิม


การเลือกพื้นที่ร่วมกัน คือ เมื่อเราคลิกเลือกพื้นที่ครั้งต่อไป จะเป็นการเลือกพื้นที่ในส่วนของพื้นที่เดิมที่ซ้อนทับกับส่วนที่เราเลือกใหม่


Antialiasing จะเป็นการกำหนดเกี่ยวกับการกำหนดความกลมกลืนขอบภาพให้มีมากขึ้น


Feather edges กำหนดความฟุ้งเบลอของขอบการเลือกพื้นที่


  1. คลิกเม้าส์เลือกพื้นที่

เลือกพื้นที่แบบชิดขอบด้วย Scissor Tool[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สำหรับภาพที่มีขอบคมชัด และสีของเส้นขอบต่างกับพื้นหลังของภาพอย่างชัดเจน เราสามารถใช้ Scissor Tool เลือกพื้นที่ โดยจะติดหนึบเข้ากับแนวขอบภาพได้อย่างง่ายดาย ดังนี้


  1. คลิกเลือก Scissor Tool
  2. กำหนดลักษณะการเลือกพื้นที่ใน Tool Options ดังนี้

Mode เลือกลักษณะการเลือกพื้นที่


แบบปกติ คือ จะทำการเลือกพื้นที่ใหม่ทุกครั้งเมื่อคลิกเลือกภาพ


การเลือกพื้นที่เพิ่ม เราสามารถเลือกพื้นที่เพิ่มเติมจากพื้นที่เดิมที่เลือกไว้แล้ว


การลบพื้นที่ เราสามารถลบพื้นที่ที่เราเลือกออกจากพื้นที่ที่เลือกไว้เดิม


การเลือกพื้นที่ร่วมกัน คือ เมื่อเราคลิกเลือกพื้นที่ครั้งต่อไป จะเป็นการเลือกพื้นที่ในส่วนของพื้นที่เดิมที่ซ้อนทับกับส่วนที่เราเลือกใหม่


Antialiasing จะเป็นการกำหนดเกี่ยวกับการกำหนดความกลมกลืนขอบภาพให้มีมากขึ้น


Feather edges กำหนดความฟุ้งเบลอของขอบการเลือกพื้นที่


Show interactive boundary ขณะเลือกพื้นที่ (ก่อนทำการคลิกเพื่อตกลงใช้การเลือกพื้นที่) จะแสดงขอบเขตการเลือกจริงที่คำนวณแล้ว เพราะปกติถ้าไม่เลือกอ็อบชั่นนี้ การคลิกเลือกเส้นขอบจะเป็นเส้นตรงก่อน เมื่อปล่อยเม้าส์จึงเห็่นผลลัพธ์เส้นขอบการเลือก


  1. คลิกเลือกพื้นที่จนครบ และคลิกที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการเลือกพื้นที่
  2. คลิกภายในพื้นที่ที่เลือก เพื่อตกลงเลือกพื้นที่ที่เลือก

TIP


ขณะที่เราคลิกเลือกขอบภาพ ก่อนที่จะคลิกเพื่อตกลงเลือกพื้นที่เป็นเส้นประ หากเราเลือกตำแหน่งของภาพผิดพลาด เราสามารถคลิกที่ รอยต่อของเส้นขอบ เพื่อแก้ไขการเลือกพื้นที่ได้

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]