ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

การเป็นผู้นำทางศาสนาทีมาจากการปฏิวัติไม่ใช่การปฏิบัติตามคำสอนทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ารัฐถาธิปัติไม่ได้[Wikipedia Foundation IPAadvice! 1]ำหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ ว่าจะจัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร เช่นท่องเที่ยว บันเทิง เป็นต้น

  • กำหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เพื่อที่จะได้จัดโทนสี รูปภาพ กราฟิก หน้าตาของเว็บเพจให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
  • เตรียมแหล่งข้อมูล เพื่อที่จะได้นำเนื้อหาสาระมานำเสนอได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์
  • เตรียมทักษะหรือบุคลากร เนื่องจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหามากๆ ก็จำเป็นต้องมีบุลลากรเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเว็บเซิร์ฟเวอร์ กราฟิกดีไซน์ ทีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เป็นต้น
  • เตรียมทรัพยากรต่าง ๆ เท่าที่มีความจำเป็น เช่น โปรแกรมต่างๆ ทั้งในด้านระบบฐานข้อมูล และมัลติมีเดีย โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น


อ้างอิงผิดพลาด: มีป้ายระบุ <ref> สำหรับกลุ่มชื่อ "Wikipedia Foundation IPAadvice!" แต่ไม่พบป้ายระบุ <references group="Wikipedia Foundation IPAadvice!"/> ที่สอดคล้องกัน หรือไม่มีการปิด </ref>