ขั้นตอนวิธี/กำหนดการพลวัต

จาก วิกิตำรา

กำหนดการพลวัต (Dynamic programming)

บางครั้งเราไม่สามารถแบ่งปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกันได้ ถ้าเรา พยายามจะแบ่งปัญหานั้น ๆ ออกเป็นปัญหาย่อยที่เล็กที่สุด อัลกอริทึมของคุณอาจ จะใช้เวลาทำงานเป็นแบบ exponential ได้ แต่เวลาที่เราแก้ปัญหาต่าง ๆ เรามักจะ พบว่าเราต้องแก้ปัญหาย่อย ๆ ที่เหมือนกันแบบซ้ำไปซ้ำมา เพื่อหลีกเลี่ยงการคำนวน หาคำตอบซ้ำ ๆ ซาก ๆ dynamic programming จะแก้ปัญหาย่อย ๆ เหล่านั้นเพียง ครั้งเดียวแล้วเก็บผลลัพท์ไว้ ถ้าหากพบว่าต้องแก้ปัญหาย่อยนั้นซ้ำอีกเราก็สามารถนำ คำตอบมาจากคำตอบที่เคยคำนวณเก็บไว้ได้

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]