คอนกรีตเทคโนโลยี

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

บทนำ (Introduction)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บทนำ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ประวัติคอนกรีต[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

วิธีการนี้จะทำให้คอนกรีตสามารถรับน้ำหนักได้เพิ่มมากขึ้น โดยงานสะพานและทางยกระดับ นิยมใช้คอนกรีตอัดแรง คอนกรีต จะมีสัดส่วนปูนซีเมนต์ต่อทราย ต่อหิน ดังนี้

ส่วนประกอบของคอนกรีต[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

--ธนบูลย์ เอกตาแสง (พูดคุย) 01:00, 26 พฤษภาคม 2557 (ICT)== ปูนซีเมนต์ (Cement) ==

บทนำ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ประวัติปูนซีเมนต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปูนซีเมนต์ธรรมชาติเป็นหินพอซโชลานา ซึ่งชาวโรมันได้ค้นพบและใช้ในงานผสมคอนกรีต ทำให้ชาวโรมันสามารถสร้างอาคารใหญ่ๆ หรือช่วงกว้างๆ ได้คงทนถาวร

การกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปฏิกิริยาไฮเดรชั่น[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การทดสอบปูนซีเมนต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

มี5 ประเภท ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราช้าง ตราพญานาคเศียรเดียว ตราเพชร ตราพญานาค 7 เศียร และตราปลาฉลาม

ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

วัสดุปอซโซลาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  1. 2 วัสดุปอซโซลาน ( Pozzolan ) เป็นสารผสมเพิ่มแบบแร่ธาตุ ( Mineral Admixture ) ซึ่งมีองค์ประกอบของธาตุที่สำคัญเหมือนปูนซีเมนต์ เช่น ซิลิกา (SiO 2 ) และ อลูมิน่า (Al2O3)

ในปัจจุบันวัสดุปอซโซลานที่นำมาผสมกับผงซีเมนต์มีมากมาย เช่น ดินเหนียว ดินดาน ผงถ่านหิน เถ้าแกลบ เถ้าลอย แต่ที่นิยมนำมาใช้มากที่สุดคือ เถ้าลอย( Fly Ash ) ที่ได้จากเตาเผาของโรงผลิตกระแสไฟฟ้า เพราะมีปริมาณมากและเมื่อนำมาผสมกับซีเมนต์เพสต์แล้วมีคุณสมบัติด้านรับแรงอัดได้สูงขึ้น โดยสัดส่วนของปอซโซลานที่ใช้ควรอยู่ระหว่าง 15 – 50 % ของน้ำหนักของปูนซีเมนต์ทั้งหมด โดยประโยชน์ที่นำวัสดุปอซโซลานมาผสมมีดังนี้

  1. ทำให้คอนกรีตมีการขยายตัวน้อย มีความทึบน้ำสูง
  2. ให้ความร้อนในการทำปฏิกิริยากับน้ำต่ำเมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดาจึงเหมาะสำหรับงานคอนกรีตหลา
  3. มีอัตราการพัฒนาแรงอัดช้าเนื่องจากทำปฏิกิริยากับน้ำอย่างช้าๆ แต่ให้แรงอัดในระยะหลังเท่ากันหรืออาจมากว่าเมื่อใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา โดยบ่มชื้นให้นานกว่าปกติ
  4. ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารประกอบผงซัลเฟตได้ดีอีกด้วย

มวลรวม (Aggregate)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บทนำ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การจำแนกมวลรวม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คุณสมบัติของมวลรวมและการทดสอบ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

น้ำ (Water)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บทนำ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คุณสมบัติและการทดสอบ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สารเคมีผสมเพิ่ม (Chemical Admixtures)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บทนำ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Dispersing Admixtures[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Retarding Admixtures[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สารหน่วง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คือสารเคมีที่ใช้ในการหน่วงการก่อตัวโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำลังของคอนกรีตในระยะยาว พบมากใน

งานก่อสร้างที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง (ที่มีผลให้ปฏิกริยาไฮเดรชันของคอนกรีตถูกเร่งเร็วขึ้นทางอ้อม ทำให้สูญเสียความสามารถในการเทเร็วขึ้น)

งานก่อสร้างที่ต้องขนส่งคอนกรีตไกล

งานก่อสร้างคอนกรีตหลา (Mass Concrete)

งานถนน

สารหน่วงตามธรรมชาติคือ น้ำตาล

Accelerating Admixtures[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Air-entraining Admixtures[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Special Admixtures[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

วัสดุผสมเพิ่ม (Mineral Admixtures)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บทนำ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

วัสดุปอซโซลาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คอนกรีตสด (Fresh Concrete)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บทนำ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คุณสมบัติและการทดสอบ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การเทและการอัดแน่น[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ภาคผนวก(Appendices)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อ่านเพิ่มเติม (Further Reading)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราภาษาอังกฤษ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เอกสารอ้างอิง (References)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]