คู่มือการใช้ไพวิกิพีเดีย/ช่วยพัฒนาที่ sourceforge.net

จาก วิกิตำรา
« คู่มือการใช้ไพวิกิพีเดีย
ช่วยพัฒนาที่ sourceforge.net
»
พื้นฐานการเขียนสคริปต์ ติดต่อชุมชนผู้พัฒนา


เว็บ http://sourceforge.net เป็นเว็บให้บริการในการพัฒนาโครงการโอเพนซอร์ซทั้งหลาย รวมถึงไพวิกิพีเดียด้วย อย่างไรก็ตามทีมงานไพวิกิพีเดียไม่ได้ใช้ sourceforge ในการพัฒนาทั้งหมด โดยมีเพียงเฉพาะการแจ้งข้อผิดพลาดโปรแกรม (Bug report) การส่งแพตช์ให้ผู้พัฒนา (Patch sending) การร้องขอความสามารถ (Feature requests) บริการให้คำปรึกษา (Support Request)

การแจ้งข้อผิดพลาด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เมื่อพบข้อผิดพลาด (บั๊ก) ในไพวิกิพีเดีย ให้ไปที่ http://sourceforge.net/tracker/?group_id=93107&atid=603138 และค้นหาว่ามีผู้เคยแจ้งเรื่องดังกล่าวแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่มีก็กดสร้างเรื่องใหม่และแจ้งได้เลย

การร้องขอความสามารถ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เมื่อคิดว่าไพวิกิพีเดีย ยังขาดความสามารถใดที่ควรจะมีอยู่ สามารถแจ้งได้ที่ http://sourceforge.net/tracker/?atid=603141&group_id=93107

การส่งแพตช์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เมื่อพบข้อผิดพลาดของโปรแกรมหรือต้องการความสามารถใหม่ และไม่ต้องการรอให้นักพัฒนาคนอื่น คุณสามารถเขียนโค้ดเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือเพิ่มความสามารถดังกล่าว และส่งไฟล์แพตช์ให้กับผุ้พัฒนาที่ https://sourceforge.net/tracker/?group_id=93107&atid=603140 หากผู้พัฒนาเห็นว่าไม่มีปัญหาก็จะรวมแพตช์ดังกล่าวเข้ากับโค้ดของไพวิกิพีเดียให้