ข้ามไปเนื้อหา

คู่มือลินุกซ์/cp

จาก วิกิตำรา

ใช้ในการทำสำเนาไฟล์

  • วิธีการใช้ มี 2 วิธี
    • cp [options] ไฟล์ต้นแบบ ไฟล์สำเนา
    • cp [options] ไฟล์ต้นแบบ(อาจมีหลายไฟล์ก็ได้) ไดเรกทอรี่ที่จะนำสำเนาไปใส่

option ที่สำคัญ

  • -i (interactive) ให้มีการถามซ้ำอีกครั้งก่อนทำการทำสำเนา ซึ่งอาจมีการเขียนทับไฟล์เดิม
  • -f (force) บังคับให้มีการเขียนทับไฟล์เดิม

ตัวอย่าง

  • cp -i file1 file2

ทำสำเนาของ file1 แล้วบันทึกเป็นชื่อ file2 ดังนั้น ถ้าเรามี file2 อยู่แล้ว ก็จะเป็นการเขียนทับข้อมูล ฉะนั้นเพื่อให้แน่ใจ จึงให้มีการถามก่อน

  • cp f1 f2 c* dir

ทำสำเนาไฟล์ f1 f2 และทุกไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว c ในไดเรกทอรี่ปัจจุบัน ไปยังไดเรกทอรี่ dir

โปรแกรมที่ต้องใช้ผ่านคอมมานด์ไลน์

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

โปรแกรมทั่วไป ที่ทำงานบนลินุกซ์

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำสั่งพื้นฐานของยูนิกซ์และเชลล์

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การปรับแต่งระบบ

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ทำความเข้าใจกับลินุกซ์

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]