คู่มือลินุกซ์/ls

จาก วิกิตำรา

ls (list)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แสดงรายชื่อไฟล์ และไดเรกทอรี่ย่อย

 • วิธีใช้

ls [options] [path]

 • option ที่สำคัญ
  • -l (long) ให้แสดงรายละเอียดด้วย คือ ชนิดของไฟล์ สิทธิการใช้ไฟล์ จำนวนลิงค์ของไฟล์ ชื่อเจ้าของ กลุ่ม ขนาดไฟล์ และวันที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุด
  • -a (all) ให้แสดงรายชื่อไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย . ด้วย
  • -i (i-node) ให้แสดงหมายเลข i-node ด้วย
 • ตัวอย่าง
  • ls -la /srv/www/cgi-bin

แสดงรายชื่อไฟล์และซับไดเรกทอรี่ที่อยู่ใน /srv/www/cgi-bin อย่างละเอียด

  • ls

แสดงรายชื่อไฟล์และซับไดเรกทอรี่ที่อยู่ในไดเรกทอรี่ปัจจุบัน

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

โปรแกรมที่ต้องใช้ผ่านคอมมานด์ไลน์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

โปรแกรมทั่วไป ที่ทำงานบนลินุกซ์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำสั่งพื้นฐานของยูนิกซ์และเชลล์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การปรับแต่งระบบ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ทำความเข้าใจกับลินุกซ์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]