คู่มือลินุกซ์/mv

จาก วิกิตำรา

mv (move)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ใช้ในการย้ายไฟล์ หรือ เปลี่ยนชื่อไฟล์

  • วิธีการใช้ มี 2 วิธี
    • mv [options] ไฟล์ต้นแบบ ชื่อไฟล์ใหม่
    • mv [options] ไฟล์ต้นแบบ(อาจมีหลายไฟล์ก็ได้) ไดเรกทอรี่ที่จะนำไปใส่

option ที่สำคัญ

  • -i (interactive) ให้มีการถามซ้ำอีกครั้งก่อนทำการย้าย หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์
  • -f (force) บังคับให้มีการกระทำ

ตัวอย่าง

  • mv file1 file2

เปลี่ยนชื่อของ file1 เป็นชื่อ file2

  • mv f1 f2 c* dir

ย้ายไฟล์ f1 f2 และทุกไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว c ในไดเรกทอรี่ปัจจุบัน ไปยังไดเรกทอรี่ dir

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

โปรแกรมที่ต้องใช้ผ่านคอมมานด์ไลน์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

โปรแกรมทั่วไป ที่ทำงานบนลินุกซ์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำสั่งพื้นฐานของยูนิกซ์และเชลล์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การปรับแต่งระบบ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ทำความเข้าใจกับลินุกซ์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]