ข้ามไปเนื้อหา

จาวาสคริปต์

จาก วิกิตำรา

Java เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาแรกของโลก ที่ถูกออกแบบให้มีคุณสมบัติพิเศษด้านเทคนิค สามารถสร้างโปรแกรมใช้งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งแล้วนำไปใช้กับ เครื่องอีกประเภทหนึ่งที่อยู่ภายในเครือ ข่ายเดียวกันหรือต่างเครือข่ายโดยไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์มหรือประเภทของ เครื่องคอมพิวเตอร์อีกต่อไป

JavaScript ได้ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้เป็นส่วนเพิ่มขยายในภาษา HTMLโดยเฉพาะช่วยให้สามารถควบคุมเว็บเพจได้อย่างง่ายดาย เหมาะกับการทำงานอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเน้นที่ความถูกต้องเป็นหลักสำคัญ

JavaScript เป็นคุณสมบัติพิเศษเฉพาะของโปรแกรม Netscape Navigator จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่เราจะทำความเข้าใจกับรูปแบบและระบบกลไก การทำงานภายในหรือที่ เรียกโดยรวมว่า เลย์เอาต์ของ Netscape Navigator ให้ดี เพราะเลย์เอาต์มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการกำหนดรูปแบบของ HTML เพื่อทำงานร่วมกับ JavaScript เป็นอันมาก การเขียน JavaScript

เราอาจเขียน JavaScirpt ให้รวมอยู่ในไฟล์เดียวกันกับ HTML ซึ่งแตกต่างจากการเขียนโปรแกรมในภาษา Java ที่ต้องเขียนแยกรายละเอียดออกมาเป็นไฟล์ ต่างหาก ไม่สามารถเขียนรวมอยู่ในไฟล์เดียวกับ HTML ได้ วิธีการเขียน JavaScript เพื่อสั่งให้เว็บเพจทำงาน มีอยู่ด้วยกัน 2 วิธีดังนี้

  1. เขียนด้วยชุดคำสั่งและฟังก์ชันของ JavaScript
  2. เขียนตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามการใช้งานจากชุดคำสั่งของ HTML เมื่อเริ่มใช้งาน โปรแกรม Navigator จะอ่าน

ข้อมูลจากส่วนบนของเว็บเพจ HTML และทำงานไปตามลำดับจากบนลงล่าง (top-down) โดยเริ่มที่ส่วนแท็ก ...ก่อน จากนั้นจึงเริ่มทำงานในส่วนแท็ก ...เป็นลำดับต่อมานอกเหนือจากช่วยลดภาระการทำงานของเซิร์ฟเวอร์แล้ว JavaScript ยังมีความสามารถที่เหนือกว่าทางด้านภาษา สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องในฟอร์มทั่วไป JavaScript เป็นเสมือนกาวที่ทางฝั่งไคล์เอนต์ใช้ในการเก็บส่วนประกอบของเว็บเพจเข้า ด้วยกัน โดยการใช้ลอจิกขั้นพื้นฐานที่ตัดสินใจว่าจะใช้บราวเซอร์หรือ ปลั๊กอินตัวใด JavaScript ได้กลายเป็นภาษากลางสำหรับควบคุมและติดต่อ สื่อสารระหว่างอ๊อบเจ็กต์ อย่างปลั๊กออน, เลเยอร์, เฟรม, ฟอร์ม, สไตล์ชีต และแอปเพล็ต ซึ่งได้รับการยอมรับมากขึ้น ยิ่งกว่าภาษา HTML เสียอีก การทำงานของ JavaScript ดูไม่แตกต่างไปจาก HTML สักเท่าใดนัก แต่ HTML จะวางเลย์เอาต์โครงสร้างของอ็อบเจ็กต์ภายในและส่วนเชื่อมโยงกับเว็บเพจเท่า นั้น ในขณะที่ JavaScript สามารถเพิ่มเติมส่วนของการเขียนโปรแกรมและลอจิกเข้าไ ป

JavaScript คืออะไร ?

JavaScript ถือกำเนิดมาจากบริษัท เน็ตสเคป คอมมิวนิเคชั่นส์ ได้ถูกเปิดตัวครั้งแรกในชื่อของ LiveScript พร้อมกับโปรแกรม Netscape Navigator 2.0 เพื่อใช้ สร้างเว็บเพจที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์แบบ LiveWire ได้ หลังจากที่บริษัท ซันไมโครซิสเต็มส์ ได้นำภาษา Java ออกสู่ตลาด ซันกับเน็ตสเคป ได้ร่วมมือกันปรับปรุงให้บราวเซอร์ของเน็ตสเคปสามารถใช้งาน ภาษา Java ได้และยังนำภาษา LiveScript มาแก้ไขปรับปรุงใหม่จากนั้นจึงเปลี่ยนชื่อเป็น JavaScript เมื่อปี พ.ศ.2538 JavaScript เป็น "ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ" ที่ช่วยให้เราสามารถควบคุมเว็บเพจได้อย่างง่าย สามารถทำงานข้ามระบบปฏิบัติการได้ ทำหน้าที่เป็นตัวประสานกันระหว่างเว็บเพจ HTML, Java applet และเว็บบราวเซอร์ทั้งทางฝั่งไคลเอนต์ และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ช่วยให้เว็บเพจที่บรรจุ JavaScript มีความน่าสนใจและสมบูรณ์มากกว่าเว็บเพจทั่วไป.