ชวเลข

จาก วิกิตำรา

ชวเลข (shorthand) เป็นวิธีการเขียนข้อความอย่างย่อด้วยสัญลักษณ์ เพื่อเพิ่มความเร็วในการเขียนหรือการจดบันทึก เปรียบได้กับคำพูดของคน

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

"ชวเลข" ตามแบบชวเลขอังกฤษแบบเกรกก์
"ชวเลข" ตามแบบชวเลขอังกฤษแบบเกรกก์
 1. ลักษณะของชวเลข พัฒนา 0%
 2. ประเภทของชวเลข พัฒนา 0%
  1. ประเภทของชวเลข/ชวเลขแบบเกรกก์ พัฒนา 0%
  2. ประเภทของชวเลข/ชวเลขแบบปิทแมน พัฒนา 0%
 3. ชวเลขไทย พัฒนา 0%
  1. ชวเลขไทยแบบเกรกก์ พัฒนา 0%
  2. ชวเลขไทยแบบปิทแมน พัฒนา 0%
  3. ภาคผนวก