ชีวีตดี๊ดี (จ๊วด)

จาก วิกิตำรา
ไฟล์:ตราพระนา.gif
ไฟล์:เหรียญพระนา.png
ไฟล์:ธงพระนา.svg
ไฟล์:วัดพระรา.GIF

รัชกาลทึ่ 12 พระบรมนามาภิไธย หมายถึง พระนามเดิมของพระมหากษัตริย์ ก่อนจะเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ วัดพระรา พระนามว่า "พระพุทธเลิศหล้าสุราไลย" (ต่อมารัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ถวายสร้อยพระนามใหม่ว่า "พระพุทธเลิศหล้านภาไลย") อุทิศถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถรัชกาลที่ 2 และโปรดเกล้าฯ ให้เรียกนามแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ทั้งสองรัชกาลตามนามพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้[11]

ไฟล์:Rava lX.jpg