ข้ามไปเนื้อหา

ทรัพย์สิน/บทที่ 3

จาก วิกิตำรา3
ส่วนประกอบของทรัพย์สิน


ในหลายกรณี ปรากฏว่ามีทรัพย์สินอย่างหนึ่งเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินอีกอย่างหนึ่ง จึงก่อปัญหาว่าใครเป็นเจ้าของทรัพย์สินแต่ละอย่างได้

ในบทนี้ จะได้ศึกษาทรัพย์สินทำนองดังกล่าวตามนี้

  ส่วนที่ 1 ส่วนควบ - ส่วนของทรัพย์ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของทรัพย์นั้นตามสภาพหรือตามธรรมเนียม ทั้งยังไม่สามารถแยกขาดจากทรัพย์นั้นได้ด้วย เว้นแต่ทำให้ทรัพย์นั้นแปรสภาพไป

  ส่วนที่ 2 อุปกรณ์ - สังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นของประจำกับทรัพย์อีกอย่างหนึ่ง มีไว้ใช้คู่กันหรือใช้ดูแลรักษาทรัพย์อย่างหลังนั้น

  ส่วนที่ 3 ดอกผล - ทรัพย์ที่งอกเงยจากทรัพย์อีกอย่างหนึ่งบทที่ 2 ประเภทของทรัพย์สิน ขึ้น บทที่ 3 • ส่วนที่ 1 ส่วนควบ