ประวัติศาสตร์ยุโรป

จาก วิกิตำรา

 

 

 

 

ประวัติศาสตร์ยุโรป

 

วันเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของทวีปยุโรป ที่มีเรื่องราวสำคัญมากมาย และมีอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียมากมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ วัฒนธรรม ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งช่วงเวลาเวลาอดีต และ ปัจจุบัน

สรุป >>>