ประวัติศาสตร์สหรัฐ

จาก วิกิตำรา

 

ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา

 

วันเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกามีการถกเถียงกันในหมู่นักประวัติศาสตร์ ตำรา เก่าเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1492 และเน้นพื้นหลังของยุโรปหรือเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1600 และเน้นชายแดน อเมริกัน ในทศวรรษที่ผ่านมา, โรงเรียนและมหาวิทยาลัยอเมริกันมักจะขยับตัวกลับในเวลาที่จะรวมในยุคอาณานิคมมากขึ้นและมากขึ้นมาก ๆ ในประวัติศาสตร์ของชนพื้นเมือง

สรุป >>>


ประวัติศาสตร์อินเดียแดง >>>