ป้ายจราจรในประเทศไทย/ป้ายเตือน

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ป้ายเตือน (Warning Signs) ได้แก่ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบล่วงหน้าถึงสภาพทางหรือข้อมูลอย่างอื่นที่เกิดขึ้นในทางหรือทางหลวงข้างหน้า อันอาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุขึ้นได้

ทางโค้งลักษณะต่าง ๆ[แก้ไข]

ทางแยกลักษณะต่าง ๆ[แก้ไข]

เตือนวงเวียนข้างหน้า[แก้ไข]

บริเวณที่ผิวจราจรแคบลง[แก้ไข]

เตือนสะพานแคบ[แก้ไข]

บริเวณที่จำนวนช่องจราจรลดลง (เตือนช่องจราจรปิด)[แก้ไข]

ทางรถไฟตัดผ่าน (เตือนทางข้ามทางรถไฟ)[แก้ไข]

เตือนความสูงหรือความกว้าง[แก้ไข]

ทางลาดชัน[แก้ไข]

สภาพผิวทางไม่ปกติในลักษณะต่าง ๆ (เตือนสภาพผิวทาง)[แก้ไข]

เตือนเปลี่ยนช่องเดินรถ[แก้ไข]

เตือนทางขนาน[แก้ไข]

เตือนทางร่วม[แก้ไข]

เตือนทางคู่[แก้ไข]

เตือนจุดกลับรถ[แก้ไข]

เตือนทางเดินรถสองทิศทาง[แก้ไข]

สัญญาณไฟจราจรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการจราจร (เตือนลักษณะทางแยก)[แก้ไข]

โรงเรียนและทางข้ามต่าง ๆ[แก้ไข]

เตือนให้ระวัง[แก้ไข]

เตือนเขตห้ามแซง[แก้ไข]

เตือนแนวทางต่าง ๆ[แก้ไข]

ป้ายเตือนอื่น ๆ / ป้ายเตือนเสริม[แก้ไข]

ป้ายเตือนเขตตรวจจับความเร็ว[แก้ไข]

ป้ายเตือนแบบแขวนสูง (Mast arm) (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)[แก้ไข]

ป้ายเตือนทางน้ำล้นผ่าน (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)[แก้ไข]

ป้ายเตือนงานอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย กรณีติดตั้งอุปกรณ์เตือนรถเข้าสู่ทางแยก (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)[แก้ไข]

ป้ายเตือนทางรถไฟ (แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท)[แก้ไข]

ป้ายเตือนที่ใช้ป้ายเตือนเสริมติดตั้งด้วยเพื่ออำนวยความปลอดภัย[แก้ไข]

ป้ายรูปแบบเดิม[แก้ไข]

ป้ายเตือนอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏในคู่มือมาตรฐานป้ายจราจรของกรมทางหลวง[แก้ไข]