ป้ายจราจรในประเทศไทย/ป้ายแนะนำ

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ป้ายแนะนำ (Guide Signs) มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำให้ผู้ขับขี่ทราบถึงทิศทางและระยะทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเดินทางตลอดการใช้บริการทางหลวงนั้น ๆ ด้วย

ป้ายแนะนำทั่วไป[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายแนะนำพื้นที่เฉพาะรถจักรยานและรถจักรยานยนต์บริเวณทางแยกสัญญาณไฟจราจร (Bike Box)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายแนะนำทั่วไปและป้ายแนะนำโครงการ (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายชี้ทางไประบบขนส่งมวลชน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายแสดงการบริการในจุดบริการทางหลวง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายจราจรมาตรฐานสูง (แบบแขวนสูงชนิดคร่อมผิวจราจร)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายแบ่งเขตควบคุม (แบบมาตรฐานกรมทางหลวง)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายแนะนำทางเลี่ยงช่วงเทศกาล (แบบมาตรฐานกรมทางหลวง)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายแจ้งข่าว (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายหมายเลขทางหลวงตามประเภททางหลวง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายกิโลเมตรลักษณะต่าง ๆ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายหมายเลขทางออก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายลูกศรระบุทิศทาง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายชุดทางหลวงเปลี่ยนทิศทาง (Advance turn arrow signs/Route Turn Assemblies)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษ
Thailand road sign นส-1.svg Thailand road sign นส-3.svg Thailand road sign นส-3-1.svg
Thailand road sign นส-2.svg Thailand road sign นส-4.svg Thailand road sign นส-4-1.svg

ป้ายชุดระบุทิศทาง (Directional arrow signs)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษ
Thailand road sign นส-5.svg Thailand road sign นส-15.svg Thailand road sign นส-15-1.svg
Thailand road sign นส-6.svg Thailand road sign นส-16.svg Thailand road sign นส-16-1.svg
Thailand road sign นส-7.svg Thailand road sign นส-17.svg Thailand road sign นส-17-1.svg
Thailand road sign นส-8.svg Thailand road sign นส-18.svg Thailand road sign นส-18-1.svg
Thailand road sign นส-9.svg Thailand road sign นส-19.svg Thailand road sign นส-19-1.svg
Thailand road sign นส-10.svg Thailand road sign นส-20.svg Thailand road sign นส-20-1.svg
Thailand road sign นส-11.svg Thailand road sign นส-21.svg Thailand road sign นส-21-1.svg
Thailand road sign นส-12.svg Thailand road sign นส-22.svg Thailand road sign นส-22-1.svg
Thailand road sign นส-13.svg Thailand road sign นส-23.svg Thailand road sign นส-23-1.svg
Thailand road sign นส-14.svg Thailand road sign นส-24.svg Thailand road sign นส-24-1.svg

ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งโบราณสถานและศาสนสถาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งกิจกรรม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายรูปแบบเดิม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]