ผู้ใช้:นคเรศ/ภาษาจีนกลาง

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
北京紫禁城

ขอต้อนรับสู่วิกิตำราภาษาจีนกลาง ในหัวข้อนี้ จะระบุเป็นภาษาจีนตัวย่อ (ใช้ในจีน มาเลเซีย และสิงคโปร์) ส่วนอักษรจีนตัวเต็ม ให้ไปดูใน เวอร์ชั่นอักษรจีนตัวเต็ม (ใช้ในไต้หวัน มาเก๊า และฮ่องกง)


我们需要您的帮助!如果您谙悉中文,请协助编撰本教科书。
我們需要您的幫助,如果您諳悉中文,請協助編撰本教課書。

บทเรียน / 课程

Introduction / 介绍

การออกเสียง / 发音

ข้อความบทเรียน / 课文

 1. Hello! - 第一课:你好! พัฒนา 100% ตั้งแต่ Jan 24, 2005
 2. Are you busy today? - 第二课:今天你忙不忙? พัฒนา 75% ตั้งแต่ Jan 24, 2005
 3. An introduction to particles - 第三课:助词 พัฒนา 75% ตั้งแต่ Jan 24, 2005
 4. Word order and Verbs - 第四课:词序和动词 พัฒนา 0% ตั้งแต่ Jan 24, 2005
 5. Measure words/Counters - 第五课:量词 พัฒนา 75% ตั้งแต่ August 16, 2009
 6. More on interrogatives - 第六课:疑问助词 พัฒนา 0% ตั้งแต่ Jan 24, 2005
 7. What's this? - 第七课:这是什么? พัฒนา 100% ตั้งแต่ Jan 24, 2005
 8. Who is she? - 第八课:她是谁? พัฒนา 25% ตั้งแต่ Jan 24, 2005
 9. Where is the railway station? - 第九课:火车站在哪里? พัฒนา 0% ตั้งแต่ Oct 5, 2008
 10. A telephone conversation - 第十课:电话 พัฒนา 0% ตั้งแต่ Dec 30,2009
 11. Taiwan - 第十一课:台湾 พัฒนา 0% ตั้งแต่ Dec 30,2009
 12. Mandarin is so interesting! - 第十二课:华语真好玩 พัฒนา 0% ตั้งแต่ Dec 30,2009
 13. I'm sick - 第十三课:我生病了 พัฒนา 0% ตั้งแต่ Dec 30,2009
 14. Drinking tea - 第十七课:喝茶 พัฒนา 0% ตั้งแต่ Dec 30,2009
 15. China - 第十八课:中国 พัฒนา 0% ตั้งแต่ Sep 12,2010
 16. Diaoyu Islands - 第十九课:钓鱼岛 พัฒนา 0% ตั้งแต่ Sep 12,2010

Vocabulary 生字/字汇

 1. Family - 第一部分:家庭
 2. Commodity - 第二部分:日用品
 3. Transport - 第三部分:交通
 4. Food - 第四部分:食物

ภาคผนวก / 附录

หนังสือ

Contributors