ข้ามไปเนื้อหา

ผู้ใช้:พลพระ โกวิทวัฒน์

จาก วิกิตำรา
ชื่อ: นิรุตติ์ __________
การศึกษา: มัธยมศึกษาปีที่ 3
คติในการปฏิบัติ: มีเจตนาและจุดมุ่งหมายเดียวกันกับวิกิตำรา
ที่อยู่: 206m.2t.noenmaprang@gmail.com
รูปภาพ: (รูปถ่ายเอกสารหรือจดหมายสำคัญฉบับตัวอย่าง)