ผู้ใช้:Horus

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

Horus 3.jpg

สามารถติดต่อได้ที่ w:ผู้ใช้:Horus นะครับ

เกี่ยวกับชื่อ[แก้ไข]

(เทพฮอรัส) เป็นหนึ่งในเทพเจ้าของอียิปต์ ดำรงอยู่ในฐานะของนกเหยี่ยว ชาวอียิปต์เชื่อว่าพระองค์คือผู้เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้าและฟาโรห์ของชาวอียิปต์ ทรงเป็นบุตรของเทพแห่งดวงอาทิตย์ เทพฮอรัสทรงเป็นพระโอรสของเทพโอซีริส และเทวีไอซิส และเป็นพระสวามีของเทวีฮาธอร์ ทรงเป็นเทพที่เกิดจากการรวมกันของเทพนกเหยี่ยวและเทพแห่งแสงสว่าง ทรงมีพระเนตรขวาเป็นดวงอาทิตย์และพระเนตรซ้ายเป็นดวงจันทร์

สัญลักษณ์ของเทพฮอรัสคือเป็นมนุษย์ที่มีศีรษะเป็นนกเหยี่ยว ทรงสวมมงกุฎสองชั้นหรือแกะสลักเป็นรูปวงสุริยะมีปีกอยู่ที่รั้ววิหารประจำพระองค์ หรือคือนกเหยี่ยวกำลังบินอยู่เหนือการสู้รบของฟาโรห์ ที่อุ้งเล็บมีแส้แห่งความจงรักภักดีและแหวนแห่งความเป็นนิรันดร์อยู่ เพระองค์เป็นเทพขิงอียิปต์ซึ่งสามารถดำรงอยู่ได้ตลอดอารยธรรมของอียิปต์โบราณ บันทึกและเรื่องราวพระองค์จึงเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเช่นกัน พระองค์ได้ถูกนำเสนอว่าเป็นชายในศีรษะของนกเหยี่ยว และดวงตาแห่งฮอรัสก็เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจในราชอาณาจักรอียิปต์ ดวงตาของพระองค์ยังเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งการรวมตัวกันของราชอาณาจักรอียิปต์และชีวิตหลังความตายของประชาชนเหล่านั้น

เทพฮอรัสทรงมีพระนามมากมายตามท้องที่ที่สักการะและความเชื่อ เช่น เทพฮาโรเอริส (Haroeris) ฮอรัส เบฮ์เดตี (Horus Behdety) ฮาราเคต ฮาร์มาฆิส (Harmakhis) และ ฮาร์สีเอสิส (Harsiesis)

พระองค์ถูกบันทึกในอักษรภาพของอียิปต์ว่า ḥr.w และถูกสร้างขึ้นใหม่ให้เด่นชัดขึ้น *Ḥāru หมายความว่า "นกเหยี่ยว" ระหว่างช่วงเวลาของอียิปต์โบราณ ชื่อของ Hōr ได้ถูกเปลี่ยนเป็นภาษากรีกว่า Ὡρος Hōros ชื่อเดิมของพระองค์ยังคงอยู่ในสมัยอียิปต์โบราณตอนปลายเช่น Har-Si-Ese ตามตัวอักษรหมายถึง "ฮอรัส บุตรแห่งไอซิส" พระองค์ยังอยู่ในฐานะเทพแห่งท้องฟ้าและเทพแห่งดวงอาทิตย์ของชาวอียิปต์อีกด้วย

เหตุผลที่นำชื่อของเทพของอียิปต์โบราณพระองค์นี้มาแทนชื่อของผมก็คือ เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีปัญญา มีอำนาจ และทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจ ดวงตาของพระองค์ยังเป็นส่วนหนึ่งในการคิดคำนวณ และอื่น ๆ พระองค์ยังคงถูกนำไปพาดพึงถึงวิชาการในด้านต่าง ๆ เช่น ดนตรี (รวมไปถึงมีส่วนในการนำไปคำนวนณด้วย) และอื่น ๆ

ข้อคิดและคติ[แก้ไข]

 • The great masses of the people... will more easily fall victims to a great lie than to a small one. - Adolf Hitler
 • Money can't buy friends, but it can get you a better class of enemy. - Spike Milligan
 • Friends may come and go, but enemies accumulate. - Thomas Jones
 • When the character of a man is not clear to you, look at his friends. - Japanese Proverb
 • If you believe everything you read, better not read. - Japanese Proverb
 • If you are patient in one moment of anger, you will escape a hundred days of sorrow. - Chinese Proverb
 • Wait until it is night before saying that it has been a fine day. - French Proverb
 • A fool judges people by the presents they give him. - Chinese Proverb
 • Death is more universal than life; everyone dies but not everyone lives. - A. Sachs
 • There is no security on this earth, there is only opportunity. - General Douglas MacArthur
 • Civilization begins with order, grows with liberty, and dies with chaos. - Will Durant
 • The future is an opaque mirror. Anyone who tries to look into it sees nothing but the dim outlines of an old and worried face. - Jim Bishop
 • Never interrupt your enemy when he is making a mistake. - Napoleon Bonaparte
 • Cowards die many times before their deaths; the valiant never taste of death but once. - William Shakespeare, Julius Caesar
 • In peace the sons bury their fathers, but in war the fathers bury their sons. - Croesus
 • A small rock holds back a great wave. - Homer
 • It is easier to forgive an enemy than to forgive a friend. - William Blake
 • Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man's character, give him power. - Abraham Lincoln
 • On the internet, nobody knows you are a dog.