ผู้ใช้:NP-chaonay/ทดลองเขียน/ภาษาไพทอน

จาก วิกิตำรา

ตำรานี้อธิบายถึง ไพทอน, an open-source general-purpose interpreted programming language available for a broad range of operating systems. There are currently four major implementations: the standard implementation written in C, Jython written in Java, IronPython written in C# for the .NET environment and PyPy, a JIT-compiled version written in RPython - a subset of Python. รุ่นปัจจุบันคือ 3.x โดยมีรุ่น 2.x ที่กำลังจะยุติการพัฒนาและหยุดการสนับสนุนตั้งแต่ 1 มกราคม 2563. ตำรานี้อธิบายถึงไพธอนรุ่น 2.x เป็นหลัก, but does at times reference changes in version 3.  

Contents[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Book Search

Intro[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:E-Book Reader PDF version

Overview พัฒนา 75% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Getting Python พัฒนา 75% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Setting it upพัฒนา 25% ตั้งแต่ Feb 13, 2007
Interactive mode พัฒนา 75% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Self Help พัฒนา 25% ตั้งแต่ Dec 15, 2008

Basics[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Creating Python programs พัฒนา 75% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Variables and Strings พัฒนา 100% ตั้งแต่ Aug 7, 2007
Basic syntax พัฒนา 75% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Sequences พัฒนา 75% ตั้งแต่ Aug 10, 2010 (Strings, Lists, Tuples, Dictionaries, Sets)
Data types พัฒนา 75% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Numbers พัฒนา 75% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Strings พัฒนา 75% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Lists พัฒนา 75% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Tuples พัฒนา 75% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Dictionaries พัฒนา 75% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Sets พัฒนา 75% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Basic Math พัฒนา 50% ตั้งแต่ Mar 19, 2007 -- redundant to "Operators"
Operators พัฒนา 75% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Control Flow พัฒนา 75% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Decision Control พัฒนา 100% ตั้งแต่ Dec 1, 2008
Conditional Statements พัฒนา 100% ตั้งแต่ Dec 1, 2008
Loops พัฒนา 50% ตั้งแต่ Mar 27, 2009
Functions พัฒนา 75% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Scoping พัฒนา 25% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Input and output พัฒนา 75% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Files พัฒนา 50% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Text พัฒนา 0% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Modules พัฒนา 75% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Classes พัฒนา 75% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Exceptions พัฒนา 75% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Errors พัฒนา 25% ตั้งแต่ Jul, 2008
Source Documentation and Comments พัฒนา 25% ตั้งแต่ Mar 2, 2009
Idioms พัฒนา 0% ตั้งแต่ Apr 11, 2014
Package management
Python 2 vs. Python 3

Advanced[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Decorators พัฒนา 25% ตั้งแต่ Dec 16, 2008
Context Managers พัฒนา 50% ตั้งแต่ April 10, 2014
Reflection พัฒนา 25% ตั้งแต่ April 10, 2014
Metaclasses พัฒนา 75% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Namespace พัฒนา 0% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Performance
PyPy
Cython
Command-line one-liners
Tips and Tricks พัฒนา 25% ตั้งแต่ Aug 6, 2006

Modules[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Standard library modules[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Standard Library พัฒนา 0% ตั้งแต่ Feb 10, 2009
Regular Expression พัฒนา 75% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
External commands
XML Tools พัฒนา 25% ตั้งแต่ Aug 9, 2010
Email พัฒนา 25% ตั้งแต่ Feb 21, 2009
Threading พัฒนา 25% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Sockets พัฒนา 25% ตั้งแต่ Aug 9, 2010
GUI Programming พัฒนา 50% ตั้งแต่ Aug 9, 2010
Tkinter
CGI interface พัฒนา 50% ตั้งแต่ Aug 15, 2014
WSGI web programming พัฒนา 0% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Extracting info from web pages พัฒนา 0% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Internet พัฒนา 75% ตั้งแต่ Feb 10, 2009
Networks พัฒนา 0% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Math

Third-party modules[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Databases -- to be merged with the following chapter
Database Programming พัฒนา 25% ตั้งแต่ Aug 9, 2010
numpy
Game Programming in Python พัฒนา 25% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Qt4 พัฒนา 75% ตั้งแต่ Feb 10, 2009
Dbus พัฒนา 0% ตั้งแต่ Jan 25, 2009
pyFormex
matplotlib
Sorted Container Types
Excel
MS Word

Writing extension modules[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Extending with C พัฒนา 50% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Extending with C++ พัฒนา 25% ตั้งแต่ Aug 6, 2006
Extending with Pyrex พัฒนา 0% ตั้งแต่ Aug 9, 2010
Extending with ctypes พัฒนา 25% ตั้งแต่ Aug 9, 2010
Extending with Perl พัฒนา 25% ตั้งแต่ Aug 9, 2010

Appendices[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Popularity
Links
Authors
Library Modules
Naming conventions

See also[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Wikiversityโปรดเพิ่ม {{เรียงตามอักษร}} ไปยังหน้าหัวข้อของตำราเท่านั้น