ผู้ใช้:Patsagorn Y.

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
จาก วิกิตำรา
sleeping starผู้ใช้คนนี้ขี้เกียจแล้ว ไม่อยากปรับปรุงหน้าผู้ใชัแล้ว ปล่อยมันไว้งี้แหละครับ!
Committed identity: 93958f206cfcb564b4455cf2e4ec9d0dcd36f43c5232526b5d5d5d2e991572f72cf8555da421b3bac24aa38640cb58181c36d068b5d899bf878ab0cc650d63d7 is a keccak512 commitment to this user's real-life identity.