พระของขวัญวัดปากน้ำ

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วิธีตั้งจิตอธิษฐาน[แก้ไข]

จากพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อวัดปากน้ำ เรื่อง พระของขวัญ

ท่านจงน้อมใจของท่านให้หยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกาย บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นของศักดิ์สิทธิ์ สิ่งอื่นจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าไม่มีในโลก เสร็จแล้วให้หยิบเอาองค์พระของท่านมาพิจารณาให้จำได้ แล้วหลับตาน้อมองค์พระไปตั้งไว้กลางตัวในกลางศูนย์ข้างใน แล้วให้บริกรรมภาวนาว่า "สัมมา อะระหังๆๆๆ" นึกให้เห็นเหมือนกับเห็นด้วยนัยน์ตาจริงๆ นึกหนักขึ้นก็เห็นชัดหนักขึ้นจนชัดแจ้งกับตาจริงๆ การเห็นนั้นไม่ใช้ตามนุษย์เห็น เป็นตากายทิพย์เห็น เมื่อเห็นชัดแจ้งดังนั้นแล้วก็ต้องมองให้เห็นไว้เสมอในอิริยาบถทั้ง ๔ เมื่อทำให้เห็นอยู่ดังนี้เสมอ พระท่านก็จะโปรดเรา ต่อแต่นั้นท่านจะปาฎิหาริย์นิรมิตองค์ของท่านให้โตออกไปบ้าง เล็กเข้ามาบ้าง แล้วเปลี่ยนสีเป็นต่างๆ ขาวเป็นเงินยวงบ้างเป็นปรอทบ้าง เป็นสีทองคำบ้าง เป็นสีเหลืองบ้าง เป็นสีขาวสะอาดบ้าง เป็นสีแก้วมรกตบ้าง ขาวใสเหมือนเพชรบ้าง เหมือนกระจกส่องเงาหน้าบ้าง เมื่อเห็นได้ขนาดนี้แล้วอย่ายินดีอย่ายินร้าย ทำใจให้เฉยนึกว่านั่นเป็นปาฎิหาริย์ของพระท่านท่านโปรดเราๆ ต้องเคารพ ระลึกถึงท่านเสมอ เมื่อทำได้ดังนี้ได้ชื่อว่าบูชาพระองค์ท่านด้วยคารวะอย่างยิ่งไม่มีการบูชาอื่นจะยิ่งไปกว่า ในชั้นนี้องค์พระท่านจะมาปาฎิหาริย์จนเต็มส่วนของท่าน เป็นแก้วหมดทั้งองค์งามไม่มีที่ติ ท่านจะประทับอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราตามเดิม แต่ประทับผินพระพักตร์ออกมาตามกายของเรา ที่ศูนย์กลางกายของเราเป็นที่ประทับของท่าน ใจของเราก็ต้องให้หยุดอยู่ที่ศูนย์กลางองค์พระเหมือนกัน ให้เหมือนกับหยุดที่ศูนย์กลางกายมนุษย์ เมื่อเราเข้าถึงองค์พระดังนี้แล้ว ต้องการอะไรอาราธนาให้ท่านช่วยต้องสำเร็จตามปรารถนาต่างแต่ช้ากับเร็วเท่านั้น หรือทันใดนั้นก็ได้ เมื่อเราหัดทำใจให้เข้าถึงองค์พระได้ชำนิชำนาญคล่องแคล่วดังนี้แล้ว ในเมื่อเราจะไปทางบกก็ดี ทางน้ำอากาศก็ดี หรือจะไปในที่ใดที่หนึ่งก็ดี หรือมีเหตุการณ์บังเกิดขึ้นโดยปัจจุบันก็ดี เราก็จะอาราธนาให้ท่านช่วยได้ทันท่วงที ถ้าเรารับราชการ "การรับราชการของข้าพเจ้า ขอให้ราบรื่นเรียบร้อย ไม่เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจผู้หลักผู้ใหญ่" ถ้าเราค้าขาย "ขอให้การค้าขายของข้าพระพุทธเจ้า ขอให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงาม" ถ้าเราทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำกิจการใดๆ ขอให้การกระทำนี้ได้ผลเกินควรเกินค่า ถ้าเราจะไปทางน้ำ ทางบก ขอให้ไปดีมาดีสวัสดีมีชัยทุกเมื่อเทอญฯ

ขอให้ท่านทั้งหลาย บรรดาที่มาช่วยสมทบทุน ช่วยในการก่อสร้างหมดด้วยกัน จงประสบแต่ความสำเร็จสมประสงค์ทุกๆ ประการเทอญฯ

สารบัญ[แก้ไข]