การกำหนดค่าตัวกรองการแก้ไข

ความแตกต่างระหว่างรุ่น

รายการรุ่นเมื่อ 20:03, 4 มิถุนายน 2561 โดย B20180รุ่นเมื่อ 18:44, 6 พฤษภาคม 2562 โดย Geonuch
ข้อมูลเบื้องต้น
หมายเหตุ:
 
6/5/2562 --Geonuch ยกเว้นตัวกรองให้กับกลุ่มบอตท้องถิ่นกับบอตทั่วโลก
เงื่อนไขตัวกรอง
เงื่อนไข:
(user_editcount < 100 | !("autoconfirmed" in user_groups))
(user_editcount < 100 | !("autoconfirmed" in user_groups))
& !("global-bot" in global_user_groups | "bot" in user_groups)
& (article_namespace == 10 | article_namespace == 14 |article_namespace == 828)
& (article_namespace == 10 | article_namespace == 14 |article_namespace == 828)
การกระทำที่จะปฏิบัติเมื่อตรงกัน
การกระทำที่จะปฏิบัติเมื่อตรงกัน
ห้ามการกระทำ
ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed