การกำหนดค่าตัวกรองการแก้ไข

ความแตกต่างระหว่างรุ่น

รายการรุ่นเมื่อ 18:44, 6 พฤษภาคม 2562 โดย Geonuchรุ่นเมื่อ 11:14, 19 พฤษภาคม 2562 โดย Geonuch
ข้อมูลเบื้องต้น
ตัวบ่งชี้:
เปิดใช้งาน
 
หมายเหตุ:
6/5/2562 --Geonuch ยกเว้นตัวกรองให้กับกลุ่มบอตท้องถิ่นกับบอตทั่วโลก
6/5/2562 --Geonuch ยกเว้นตัวกรองให้กับกลุ่มบอตท้องถิ่นกับบอตทั่วโลก
19/5/2562 -- Geonuch ปิดตัวกรองชั่วคราว