การกำหนดค่าตัวกรองการแก้ไข

ความแตกต่างระหว่างรุ่น

รายการรุ่นเมื่อ 13:17, 8 กรกฎาคม 2562 โดย Geonuchรุ่นเมื่อ 15:49, 8 กรกฎาคม 2562 โดย Geonuch
ข้อมูลเบื้องต้น
หมายเหตุ:
สำหรับการทดสอบตัวกรองของ Geonuch หรือผู้ดูแลระบบท่านอื่นก่อนใช้งานจริง~Geonuch
สำหรับการทดสอบตัวกรองของ Geonuch หรือผู้ดูแลระบบท่านอื่นก่อนใช้งานจริง~Geonuch


8/7/2562 --Geonuch per request (https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=คุยกับผู้ใช้%3AGeonuch&type=revision&diff=8388520&oldid=8381467)
8/7/2562 --Geonuch per request (https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=คุยกับผู้ใช้%3AGeonuch&type=revision&diff=8388520&oldid=8381467)
8/7/2562 --Geonuch per request (https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=คุยกับผู้ใช้%3AGeonuch&type=revision&diff=8388614&oldid=8388612)
เงื่อนไขตัวกรอง
เงื่อนไข:
rmwhitespace(new_wikitext) === page_title & !(user_rights == "autoconfirmed")
!("autoconfirmed" in user_rights) & (
trimmed := rmwhitespace(new_wikitext);
trimmed === page_title | trimmed === page_prefixedtitle
)