การกำหนดค่าตัวกรองการแก้ไข

ความแตกต่างระหว่างรุ่น

รายการรุ่นเมื่อ 15:49, 8 กรกฎาคม 2562 โดย Geonuchรุ่นเมื่อ 19:11, 6 พฤษภาคม 2563 โดย Geonuch
ข้อมูลเบื้องต้น
หมายเหตุ:
สำหรับการทดสอบตัวกรองของ Geonuch หรือผู้ดูแลระบบท่านอื่นก่อนใช้งานจริง~Geonuch
สำหรับการทดสอบตัวกรองของ Geonuch หรือผู้ดูแลระบบท่านอื่นก่อนใช้งานจริง~Geonuch


8/7/2562 --Geonuch per request (https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=คุยกับผู้ใช้%3AGeonuch&type=revision&diff=8388520&oldid=8381467)
8/7/2562 --Geonuch per request (https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=คุยกับผู้ใช้%3AGeonuch&type=revision&diff=8388520&oldid=8381467)


8/7/2562 --Geonuch per request (https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=คุยกับผู้ใช้%3AGeonuch&type=revision&diff=8388614&oldid=8388612)
8/7/2562 --Geonuch per request (https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=คุยกับผู้ใช้%3AGeonuch&type=revision&diff=8388614&oldid=8388612)
6/5/2562 --Geonuch ทดสอบป้องกันลบส่วนหัวหน้า AN
เงื่อนไขตัวกรอง
เงื่อนไข:
!("autoconfirmed" in user_rights) & (
!'sysop' in user_groups &
trimmed := rmwhitespace(new_wikitext);
page_prefixedtitle = "วิกิตำรา:แจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบ" &
trimmed === page_title | trimmed === page_prefixedtitle
contains_any(string(removed_lines), '{{/ส่วนหัว')
)
การกระทำที่จะปฏิบัติเมื่อตรงกัน
การกระทำที่จะปฏิบัติเมื่อตรงกัน
 
ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed