การกำหนดค่าตัวกรองการแก้ไข

ความแตกต่างระหว่างรุ่น

รายการรุ่นเมื่อ 08:40, 19 สิงหาคม 2565 โดย Geonuchรุ่นเมื่อ 08:43, 19 สิงหาคม 2565 โดย Geonuch
เงื่อนไขตัวกรอง
เงื่อนไข:
("Geonuch" in user_name) &  
("Geonuch" in user_name) &  
(page_namespace == 0) &  
(page_namespace == 0) &  
(page_title = "ภาษา")
(page_title rlike "ภาษา")