ข้อผิดพลาดลินท์: แท็กตารางที่ควรลบ

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

Note: The counts for categories are not accurate counts, but are based on estimates.

ชื่อหน้า แท็กตารางที่ควรลบ ผ่านแม่แบบ?
ภาษาจีน/คำศัพท์/ลมฟ้าอากาศ (แก้ไข | ประวัติ) table
ภาษาจีน/คำศัพท์/ฤดูกาล (แก้ไข | ประวัติ) table
ภาษาจีน/คำศัพท์/เครื่องดนตรี (แก้ไข | ประวัติ) table
ภาษาจีน/คำศัพท์/แม่น้ำ (แก้ไข | ประวัติ) table
ภาษาจีน/คำศัพท์/ดอกไม้ (แก้ไข | ประวัติ) table
ภาษาจีน/คำศัพท์/เครื่องดื่ม (แก้ไข | ประวัติ) table
ผู้ใช้:Beria (แก้ไข | ประวัติ) table Output not from a single template
ภาษาอังกฤษ (แก้ไข | ประวัติ) table